Meer omzet en meer winst voor DSM

Meer omzet, meer winst en meer werkgelegenheid. Biotechnologiebedrijf DSM boekte in het derde kwartaal van dit jaar bij alle bedrijfsonderdelen een groei.

De omzet steeg met 4 procent tot 2,4 miljard euro en dat droeg bij aan een winst van ruim 340 miljoen euro, 27 procent meer in vergelijking met de overeenkomstige periode vorig jaar.

Bij de grootste afdeling, voeding, steeg de omzet met 12 procent tot boven de 1 miljard euro – de winst steeg met 20 procent. Bij materialen, gemeten naar omzet het tweede bedrijfsonderdeel, bleef de omzet nagenoeg gelijk, maar verbeterde de winstgevendheid met 17 procent. In Europa stabiliseerde de omzet zich, terwijl de groei werd gerealiseerd in de snel groeiende economieën, de zogenoemde BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika).

Voor volgend jaar verwacht DSM een aantrekkende vraag in Europa. Het belang van Europa als onderdeel van de totale omzet wordt steeds minder, ten faveure van de BRICS-landen. In 2005 was hun aandeel in de totale omzet 22 procent, tegen 40 procent in het derde kwartaal van dit jaar.

DSM heeft in oktober gehad van valutaproblemen omdat de euro „aansterkte”, aldus de financiële topman Rolf-Dieter Schwalb in een toelichting op de cijfers. Het concern is ook nog op zoek naar een oplossing voor verliezen bij productie van caprolactam, een basisstof voor nylon en tapijten. DSM wil een deel van de productiecapaciteit verkopen en zei eerder hiermee vergevorderd te zijn. Schwalb kon niet zeggen of een verkoop echt snel op handen is.

In het afgelopen kwartaal zag elektronicaconcern Philips de werkgelegenheid met ruim 4 procent afnemen, bij verffabrikant AkzoNobel daalde het aantal banen met ruim 3,6 procent. DSM zag de werkgelegenheid met 3,7 procent stijgen, „met name door acquisities”, aldus Schwalb.

Het biotechnologiebedrijf ziet vooral de zogenoemde Eco+ omzet stijgen. Dat zijn producten die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. Zo heeft DSM een plastic ontwikkeld die veel wordt gebruikt in de auto-industrie die in plaats van olie gebruikt maakt van plantenolie. Dit levert een aanzienlijke CO2-reductie op. De omzet van Eco+ producten bedroeg drie jaar geleden 34 procent van de totale omzet. Het aandeel is gestegen tot 43 procent afgelopen jaar en in 2015 moet minimaal de helft van de omzet aan de Eco+ maatstaf voldoen. „Ik denk dat gaat lukken, want bijna al onze innovaties richten zich hierop”, zegt Schwalb. „Dat komt omdat de vraag naar duurzame producten door onze afnemers nog steeds toeneemt.”