Kamermeerderheid tegen verplichte kleutertoets, hogere citoscores

In een vandaag ingediende motie roept de Teede Kamer op tot het afschaffen van de verplichte kleutertoets. Wegens de grillige ontwikkelingen van de kinderen moet het aan de scholen zelf zijn om te bepalen hoe de ontwikkeling van kleuters wordt gevolgd.

Een motie tegen de invoering van de verplichte kleutertoets is door de Tweede Kamer vandaag aangenomen.
Een motie tegen de invoering van de verplichte kleutertoets is door de Tweede Kamer vandaag aangenomen. Foto ANP / Marco de Swart

De Tweede Kamer is tegen het invoeren van de verplichte kleutertoets. Wegens de grillige ontwikkelingen van kinderen op jonge leeftijd moet het aan de scholen zijn om te bepalen hoe de ontwikkeling van kleuters wordt gevolgd.

Voor de inspectie is de kleutertoets verplicht om te zien of scholen wel aan de landelijke eisen voldoen. CDA-Kamerlid Michel Rog heeft vandaag echter een motie ingediend tegen de toets. De Kamermeerderheid bestond naast het CDA uit SGP, ChristenUnie, SP, GroenLinks, D66 en de PvdA.

Ook geen hogere cito-scores

Ook het plan dat scholen een hogere citoscore moeten behalen - van 535,5 naar 537 - kon op afkeuring rekenen. Dit zou volgens tegenstanders leiden tot meer selectie aan de poort en testtraining onder scholieren. Dekker wilde echter niet van de citoscores af, omdat het de enige indicator zou zijn om verbetering bij scholen te meten. Hij zal de doelstelling nu echter moeten laten vallen.

Overigens was de kleutertoets volgens de staatssecretaris al niet verplicht omdat er geen wettelijke basis is.