Hondenbelasting is toegestane discriminatie

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: over hondenbezitters en kleine zelfstandigen.

Een hondenbezitter uit de gemeente Sittard-Geleen voelt zich gediscrimineerd. Hij moet 55 euro hondenbelasting betalen, terwijl mensen zonder hond deze aanslag niet krijgen. Ongelijke behandeling, vindt de man, en hij gaat tegen de aanslag in beroep. De rechtbank Den Bosch ziet niets in zijn verhaal, maar het gerechtshof oordeelt dat er inderdaad sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel.

Een ambtenaar heeft namelijk op de zitting verklaart dat de hondenbelasting vooral een manier is om de kas van de gemeente te spekken. De belasting is ingevoerd omdat de Gemeentewet nou eenmaal die mogelijkheid biedt, niet omdat de schoonmaakkosten zo hoog zijn.

Volgens het hof mag alleen onderscheid worden gemaakt tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters als de hoogte van de hondenbelasting in verhouding staat tot de kosten voor honden uitlaatstroken en het schoonvegen van de stoep. Omdat er volgens de ambtenaar geen direct verband bestaat, is de hondenbelasting in strijd met het discriminatieverbod in artikel 1 van de Grondwet.

Een opvallende uitkomst, die perspectieven biedt voor hondenbezitters in andere gemeenten. Maar de Hoge Raad fluit het gerechtshof terug en herinnert subtiel aan les 1 van het Nederlands recht: formele wetten mogen niet worden getoetst aan de Grondwet. Omdat de hondenbelasting voortvloeit uit de Gemeentewet (een formele wet), mag deze dus niet worden getoetst aan het discriminatieverbod.

Wel mag gekeken worden of de wet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar dat is niet het geval. Volgens de Hoge Raad is het aannemelijk dat gemeenten kosten moeten maken voor het opruimen van hondenpoep. Mensen zonder honden maken deze troep niet, dus onderscheid maken mag. Het is vervolgens aan de gemeente om te bepalen hoe hoog de kosten zijn en of deze exact zijn afgestemd op het aantal honden in de gemeente.