Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Een app over de kloof

UNEP, de milieuorganisatie van het Verenigde Naties, heeft een handige app gemaakt voor de smartphone. Hij gaat over de emission gap, de kloof tussen de beloftes en de doelstellingen van landen over de uitstoot van hun broeikasgassen. Die kloof, zo blijkt uit de zojuist gepubliceerde jaarlijkse evaluatie van de UNEP, is nog bijzonder groot.

Op de beruchte klimaattop in Kopenhagen in 2009 hebben de deelnemers afgesproken dat de gemiddelde temperatuur niet met meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. Op basis daarvan kun je, met wat slagen om de arm, uitrekenen hoeveel CO2 er de komende tijd nog de atmosfeer in mag. In Kopenhagen slaagden de deelnemers er niet in om daarover een alomvattend akkoord te bereiken. De bedoeling is dat dat in 2015 in Parijs alsnog gebeurt (al wordt steeds openlijker getwijfeld over de haalbaarheid daarvan).

Voorlopig zitten we opgescheept met reductiebeloftes die veel landen in Kopenhagen hebben gedaan. Als je die allemaal bij elkaar optelt, zo concludeert de UNEP in het rapport komen we tot 2020 nog zeker 8 tot 12 gigaton CO2 te kort. Niet dat daarmee de temperatuur zeker boven de 2 graden uitkomt, maar zonder die extra reductie wordt het het na 2020 alleen nog maar moeilijker (en dus ook duurder) wordt om die doelstelling alsnog te halen. UNEP-directeur: Achim Steiner:

‘As the report highlights, delayed actions means a higher rate of climate change in the near term and likely more near-term climate impacts, as well as the continued use of carbon-intensive and energy-intensive infrastructure. This ‘lock-in’ would slow down the introduction of climate-friendly technologies and narrow the developmental choices that would place the global community on the path to a sustainable, green future.’

Op de app is die groene toekomst zelf in te richten. Meer reductie in de landbouw? Of liever betere isolatie van huizen, dan wel de industrie. De app laat zien wat nodig is om het gat te dichten. Wat is het verschil tussen afdwingbare beloftes, of gewoon vrijheid blijheid? wat betekent uitstel voor de kosten op de langere termijn? Welke kant het op gaat moet de komende twee weken blijken als de onderhandelaars in de aanloop naar ‘Parijs’ 2015 in Warschau het gesprek voortzetten.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.