Authentiek beeldmateriaal uit de Grote Oorlog

Zien Docu

Dockland: Niets is zwart-wit

Canvas, 21.10-22.00 uur.

Eerste van twee afleveringen van Niets is zwart-wit, een zwart-witte documentaireserie over de Eerste Wereldoorlog. Sinds 2010 worden elk jaar rond 11 november twee nieuwe delen uitgezonden. Authentiek en uniek beeldmateriaal uit de oorlogsperiode wordt gebruikt om de kijker de ‘Grote Oorlog’ te laten beleven. Elke aflevering volgt één persoon in de surreële werkelijkheid van de oorlog en is gebaseerd op dagboeken en historisch onderzoek.

Vanavond het verhaal van een Duitse soldaat die tot het besef komt dat hij aan de verkeerde kant vecht. Georg Schmit neemt eind juli 1914 afscheid van vrouw en kinderen. Zeker van de overwinning gaat hij het keizerrijk uitbreiden. Hij vecht in Vlaanderen en in Polen. Uiteindelijk komt hij in de loopgraven terecht.

Schmit logeert bijna twee jaar bij een Vlaams gezin. Hij is de bezetter in een vreemd land. Net als veel Duitsers gelooft hij in de rechtvaardigheid van de oorlog, maar naarmate de jaren aan het front elkaar opvolgen en de oorlog steeds smeriger wordt, verliest hij zijn geloof in God, de keizer en Duitsland. En wanneer het enige dat hem in de gruwel van de oorlog overeind houdt een leugen blijkt te zijn, slaan bij hem de stoppen door.