Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Cultuur

Seksualiteit... Hi hi hi hi!

In het SchoolTV Weekjournaal worden kinderen tussen de 10 en 12 door Dokter Corrie al giechelend seksueel voorgelicht Sommige ouders gaat dit te ver Met een petitie willen zij Corrie stoppen

Redacteur media

Rapper Willie Wartaal had als kind een probleem met zijn ‘mannetje daar beneden’. Steeds weer ging hij ‘rechtop zitten’ op voetbaltraining, in de bus, als hij met een meisje praatte. Om dit tegen te gaan, probeerde hij aan iets aseksueels te denken. Bijvoorbeeld aan zijn overleden konijn He-Man.

In haar voorlichtingsrubriek in het SchoolTV Weekjournaal hoort Dokter Corrie het geïnteresseerd knikkend aan. Dokter Corrie, gespeeld door cabaretière Martine Sandifort, heeft vooruitstekende tanden, een beugel en praat met bekakte, hoge uithaaltjes. Ze is zo nerveus dat ze stottert bij het woord ‘seksualiteit’ en steeds weer in een giechelbui schiet. Tongzoenen demonstreert ze met het skelet – „mijn assistent Klaas” – dat in haar spreekkamer staat.

Een groep ‘bezorgde ouders’ schoot dit alles in het verkeerde keelgat. De website Stopdoktercorrie.nl verzamelde 2.673 handtekeningen tegen het programma. Petitionaris Caroline Tax (29) uit Leiden, moeder van een kind van acht maanden, licht toe: „Ons grootste bezwaar is dat SchoolTV achter de voordeur komt. Kinderen krijgen het in de klas, je kunt het als ouder niet uitzetten. Jongens van tien confronteren met een erectie met alles erop en eraan; dat is niet wat je wil voor kleine kinderen. Ik vind het ordinair.” Verder vindt Tax dat seksuele voorlichting een informatief, niet-normatief karakter moet hebben: „Terwijl we hier de eenzijdige, liberale blik van de actiegroep Rutgers WPF krijgen voorgeschoteld. Rutgers WPF vindt: doe maar lekker waar je zin in hebt, maar zorg dat je er niet ziek van wordt.”

Ze voelen zich verlegen

Ineke van der Vlugt van Rutgers WPF kan zich niet herkennen in deze karakterisering van het kenniscentrum seksualiteit. Over het protest zegt ze: „Ouders zijn bang dat ‘Dokter Corrie’ seksueel gedrag bij de kinderen uitlokt. Ik denk dat ze zich er verlegen over voelen. En zich niet bewust zijn van de wereld waarin hun kind opgroeit. Kinderen lopen nu eenmaal een seksuele ontwikkeling door, dus die kun je maar beter op een positieve manier begeleiden.”

‘Dokter Corrie’ is gemaakt voor de groepen 7 en 8: kinderen van tien tot twaalf jaar. Zijn die er wel aan toe? Volgens Van der Vlugt wel: „Kinderen kunnen vanaf tien jaar in de puberteit komen. Ze kampen al met onzekerheden over de groei van hun lichaam. Verder zijn we gericht op weerbaarheid en mediawijsheid – ze zitten vaak op internet, hebben een eigen mobieltje. We willen ze voorbereiden. Zodat ze geen dingen doen waar ze niet aan toe zijn.”

SchoolTV loopt niet voor de troepen uit: basisscholen zijn verplicht om seksuele voorlichting te geven. De termen „seksualiteit en seksuele diversiteit” zijn dit jaar toegevoegd aan Kerndoel 38 voor het basisonderwijs: „De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.” Seksuele, etnische en geestelijke verdraagzaamheid worden als wezenlijk voor de Nederlandse samenleving verondersteld. Niet iedereen heeft daar zin in.

Caroline Tax benadrukt dat ze voor schoolvoorlichting is, maar dat ze ‘Dokter Corrie’ niet respectvol en divers genoeg vindt. Om aan de bezorgde ouders tegemoet te komen, krijgen leraren nu vooraf de filmpjes te zien, zodat ze zelf kunnen oordelen of hun leerlingen die aankunnen.

SchoolTV brengt al langer seksuele voorlichtingsprogramma’s, die echter geen enkele rimpeling veroorzaakten. Liefdesplein heeft dezelfde doelgroep als ‘Dokter Corrie’ en is ook met humor en Rutgers WPF gemaakt. Eindredacteur Juliëtte van Paridon weet niet waarom Liefdesplein geen aanstoot gaf en ‘Dokter Corrie’ wel: „Misschien omdat Liefdesplein door kinderen wordt gespeeld.” Een ander verschil is dat Liefdesplein een apart programma is van een kwartier – met afwisselend komische scènes en drogere voorlichting. ‘Dokter Corrie’ is een sketch van vier minuten in het SchoolTV Weekjournaal, tussen items over Syrië en sociobesitas. Boze ouder Caroline Tax: „Met het nieuws komt dit paard van Troje de klas binnen.”

Van der Vlugt betwijfelt of er wel wat blijft hangen van de informatie in ‘Dokter Corrie’. Volgens haar dient het vooral als opmaat: „Het maakt de tongen los. Dokter Corrie is een ijsbreker.” Dat de tv-dokter even giechelig reageert op seks als de kijkers, helpt ze over de drempel. Van Paridon onderschrijft: „Zodra je het woord ‘seksualiteit’ noemt, krijg je een gekke sfeer in de klas. Als je eerst even lekker hebt gelachen, is dat in ieder geval uit de lucht. Daarna kun je er ontspannen over praten.”