Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Arbeidsmarkt

‘Leegloop Defensie maakt massaontslag overbodig’

Het geplande massaontslag van 2500 werknemers bij defensie is onnodig omdat er veel mensen al vrijwillig vertrekken. Ook komen er maar weinig nieuwe militairen binnen. Dat stelt de vereniging van officieren en burgerpersoneel GOV/MHB maandag in De Telegraaf.

Een Cougar helikopter op het marineschip Zr.Ms. Johan de Witt bij Oman. Nederlandse mariniers patrouilleren in het gebied rond Somalië in het kader van antipiraterijmissie Atalanta.
Een Cougar helikopter op het marineschip Zr.Ms. Johan de Witt bij Oman. Nederlandse mariniers patrouilleren in het gebied rond Somalië in het kader van antipiraterijmissie Atalanta.

Bij Defensie vertrekken zo veel medewerkers vrijwillig en komen zo weinig nieuwe mensen binnen, dat het geplande massaontslag van 2500 man overbodig is. Defensie stevent zelfs af op een ‘ondervulling’ van de organisatie. Dat schrijft de grootste belangen- en beroepsvereniging voor officieren GOV/MHB in een brief aan de Tweede Kamer.

De krijgsmacht is vorige maand gekrompen tot 41.600 werknemers. Dat is 407 meer dan het streefaantal voor 2016. De GOV/MHB wil dat de reorganisatie wordt herzien.

De GOV/MHB komt, op basis van de huidige stand van de personeelsomvang van Defensie en de verwachtingen m.b.t. de uitstroom tot 2018, tot de conclusie dat er op korte termijn sprake zal zijn van een kwantitatieve onder vulling van de defensieorganisatie. Gezien deze ontwikkeling zal Defensie de focus moeten gaan verleggen van het ontslaan van personeel naar juist het behoud van personeel.

Aantal defensiemedewerkers loopt al jaren ‘schrikbarend’ terug

Sinds 2011 hebben volgens berekeningen van de koepel jaarlijks ongeveer 850 militairen en elfhonderd burgermedewerkers vrijwillig hun baan opgezegd. Vorig jaar maakte NRC Handelsblad op basis van een intern rapport al melding van het ‘schrikbarend’ hoge tempo van de ontslagen bij Defensie.

De GOV/MHB ziet met lede ogen aan dat het defensiepersoneel steeds minder vertrouwen heeft in de werkgever. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de voortdurende bezuinigingen, de reorganisatiemoeheid van het personeel en de hiermee gepaard gaande onrust over het behouden van een arbeidsplaats.

De vereniging waarschuwt in De Telegraaf dat de uitstroom van militairen gevolgen kan hebben voor de inzetbaarheid van troepen.

Net nu Nederland militairen naar Mali stuurt

De brief komt op een gevoelig moment. Het kabinet stemde vrijdag in met deelname aan een militaire missie in Mali. Nederland stuurt in het kader van de stabiliteitsmissie van de Verenigde Naties 368 militairen naar het West-Afrikaanse land. Die moet duren tot eind 2015.