De Europese Centrale Bank komt orde op zaken stellen

Volgend jaar rond deze tijd moet er veel veranderd zijn. Dat is althans het doel van het grote balansonderzoek dat de Europese Centrale Bank (ECB) gaat uitvoeren bij de 124 belangrijkste banken van de eurozone. Doel: schoon schip maken door de zwakke plekken bij individuele banken aan te tonen. Over de vraag wie de tekorten die aan het licht komen moet aanvullen woedt momenteel felle politieke strijd in Europa.

Het gaat de ECB in eerste instantie om transparantie. Daarom moet deze controle strenger zijn dan de twee stresstests die de European Banking Authority de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Die worden nu algemeen beschouwd als flops. Een bank als SNS slaagde bijvoorbeeld voor die tests, terwijl er later toch ernstige problemen bleken te zijn.

ECB-president Draghi verklaarde vorige week dat hij de test zo streng gaat maken dat er zeker banken zullen zakken. Want als iedereen slaagt, zal er twijfel blijven bestaan of de toezichthouders niet te mild voor de banken zijn. Zoals ECB-bestuurslid Jörg Asmussen het samenvatte: „Dit is onze derde en laatste kans om het vertrouwen te herstellen.”

Banken in met name de zwakkere eurolanden zijn nu druk bezig met het afstoten van zwakkere onderdelen, om zichzelf klaar te maken voor het onderzoek. Toch verwacht de Amerikaanse bank Morgan Stanley dat 5 tot 10 procent van de banken zal zakken voor de test. De vraag is hoe Draghi’s strengheid gaat uitpakken als hij over een jaar de resultaten publiceert en er inderdaad banken in de problemen blijken te zitten. Zijn financiële markten en consumenten dan blij dat dat is aangetoond? Of zullen zij vooral schrikken omdat er toch weer nieuwe probleemgevallen blijken te zijn?