Stop making sense

Een selectie uit het cultuuraanbod

Het is de sfeer van deels grimmig, deels vrolijk anarchisme van de Generatie Nix dat op de prachtige tentoonstelling Stop Making Sense in het Dordrechts Museum wordt gevierd. De expositie kust de Nederlandse schilderkunst uit de jaren tachtig van de vorige eeuw in al haar verscheidenheid weer tot leven. Stop Making Sense maakt inzichtelijk wat we toen niet zagen omdat we er te dicht met onze neus op stonden: dat de zo vaak verguisde jaren tachtig juist een broeikas vormden waar kunstenaars als Marlene Dumas, René Daniëls en Rob Scholte tot supersterren konden uitgroeien. Maar niet zonder de hulp van vele anderen.

Stop Making Sense. T/m 20 januari 2014. Dordrechts Museum.