Dit is een artikel uit het NRC-archief

Onderwijs

Onderwijsraad: verschraling door te zwaar accent op taal en rekenen

De Onderwijsraad hekelt de toegenomen “eenzijdige aandacht” voor taal- en rekenprestaties in het onderwijs. Dit schrijft de voorzitter van de Onderwijsraad, Geert ten Dam, vandaag in NRC Handelsblad. Ze spreekt van een “verschraling van het onderwijs”.

Leerlingen van het Leidsche Rijn College buigen zich over een opgave van het eindexamen.
Leerlingen van het Leidsche Rijn College buigen zich over een opgave van het eindexamen. Foto ANP / Bas Czerwinski

De Onderwijsraad hekelt de toegenomen “eenzijdige aandacht” voor taal- en rekenprestaties in het onderwijs. Dit schrijft de voorzitter van de Onderwijsraad, Geert ten Dam, vandaag in NRC Handelsblad. Ze spreekt van een “verschraling van het onderwijs”.

Ook signaleert Ten Dam dat de overheid zich te veel met de inhoud van het onderwijs en de leerprestaties bemoeit. Dit staat in het advies Een smalle kijk op onderwijskwaliteit. De stand van educatief Nederland 2013, dat maandag verschijnt.

“Meetbare doelen zijn de maatstaf geworden voor onderwijskwaliteit. Zeker, de prestaties in de vakken Nederlands en rekenen/wiskunde moesten omhoog. Maar de nieuwe generatie moet over meer bagage beschikken. Om je weg in de samenleving te vinden, zijn vakken als geschiedenis, economie, filosofie, cultuureducatie onontbeerlijk”, aldus Ten Dam. “De samenleving heeft ook behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap.”