Het verlies op ABN Amro wordt pas na 2015 duidelijk

Aan ING en Aegon heeft de staat verdiend. Maar dat de staatssteun aan ABN Amro terugkomt is uiterst onwaarschijnlijk.

Toenmalig VVD-Kamerlid Frans Weekers vreesde dat minister Bos van Financiën zich „wederom” rijk aan het rekenen was. En SP’er Ewout Irrgang stelde zelfs voor om ING te nationaliseren omdat de belastingbetaler „de financiële troep” weer eens moest opruimen.

Aanleiding van de kritiek was de overname door de staat van de rommelhypotheken van ING in 2009. „Er is een kans van 30 procent dat het minder gaat, en 70 procent dat het beter gaat”, zei PvdA’er Bos destijds.

Gisteren werd duidelijk dat het goed lijkt af te lopen. De huidige minister van Financiën, Bos’ partijgenoot Dijsselbloem, maakte bekend dat de overheid 400 miljoen euro winst kan verwachten op de zogeheten Alt a-hypotheken van ING. Die portefeuille, destijds op papier 24 miljard waard, was tijdens de financiële crisis een bedreiging voor de bank geworden toen de marktwaarde dramatisch daalde.

De staat verdiende niet alleen via de hypotheken aan de crisis bij ING. Ook de kapitaalinjectie van 10 miljard euro leverde geld op. ING heeft al 10,2 miljard euro rente, premie en aflossing betaald. Komende week wordt nog eens 1,125 miljard overgemaakt. Hetzelfde bedrag volgt in 2014 en 2015. Uiteindelijk zal de staat 3,5 miljard euro ‘winst’ maken op de crisissteun.

Naast de hypotheken en de kapitaalssteun garandeerde de staat voor 10 miljard aan obligaties van ING. De laatste leningen lopen komend jaar af: in totaal betaalde de bank daarvoor zo’n 400 miljoen aan premie.

Is dit allemaal – in totaal 4,3 miljard euro – winst voor de overheid?

De hulp aan ING pakt zeker goed uit voor de schatkist, maar de staat liep wel een risico van vele miljarden. Daar komt bij dat de staat extra leningen moest aangaan. Ter illustratie: als de rommelhypotheken komend jaar zijn verkocht, daalt de staatsschuld met 6,8 miljard euro.

En niet alle steunoperaties liepen zo goed af. Het enige andere ‘succesverhaal’ is Aegon. Die verzekeraar kreeg in 2008 3 miljard aan steun: in 2011 had Aegon alles terugbetaald, inclusief 1,1 miljard aan rente en ‘boete’.

Bij SNS ging dat anders. De bank kreeg 750 miljoen aan steun. Dijsselbloem kon in februari een streep door dit bedrag zetten toen de bank alsnog kopje onder ging. Bijkomende kosten van de redding bedroegen 3 miljard.

En van het ABN-verhaal is het einde ook nog niet in zicht. De staat betaalde 28 miljard bij de overname van ABN Amro, Fortis en ASR. Die combinatie kreeg ook een krediet van 4,5 miljard. Aan dividend, rente en aflossing ontving de staat in vijf jaar 3,3 miljard. Een beursgang komt op zijn vroegst in 2015: dan zal het verlies voor de staat duidelijk worden. Dijsselbloem schatte de waarde van ABN Amro deze zomer op 15 miljard.