Strengere regels voor banken werken verstikkend

De hervorming van de financiële sector loopt op dit moment langs twee wegen. Banken moeten financieel meer solide worden gemaakt, zodat ze beter tegen een stootje kunnen. Om die reden zijn banken wereldwijd intensief bezig hun kapitaalbuffers te verhogen.

Daarnaast is er de ontzagwekkende hoeveelheid regelgeving die over de banken wordt uitgestort om risicovol gedrag tegen te gaan, belastingbetalers beter te beschermen tegen omvallende banken en bankiers meer in het belang van hun klant te laten denken.

Op Europees niveau is besloten dat aandeelhouders en obligatiehouders eerst moeten bloeden voordat banken met belastinggeld mogen worden gered. In Nederland moeten bankiers tegenwoordig een eed afleggen. De zorgplicht van banken wordt binnenkort wettelijk verankerd. De procedure voor het verstrekken van een krediet is nu minutieus vastgelegd en banken moeten er zorg voor dragen dat al die stappen ook precies worden nagevolgd.

Critici vinden dat de vereiste kapitaalbuffers nog altijd te laag zijn. Nederlandse banken zijn over het algemeen beter gekapitaliseerd dan veel andere Europese banken. Maar het blijft een feit dat Rabobank bijvoorbeeld voor elke 5 eurocent die ze zelf bezit 95 cent heeft uitgeleend.

Bankiers klagen dat de regelgeving verstikkend is. Een anonieme bankier vertelde onlangs dat zijn bank helemaal is gestopt met het verkopen van rentederivaten omdat de regelgeving hem boven het hoofd groeide. Andere bankiers zeggen dat zo veel regelgeving leidt tot een afvinkcultuur: is aan de regels voldoen evenveel waard als betrouwbaar zijn?