Cultuuromslag binnen de banken zelf is de grootste hindernis

Overheden kunnen snoeien in bonussen en regels opleggen wat ze willen, uiteindelijk kan het vertrouwen in de financiële sector alleen hersteld worden als ‘de bankier’ zelf verandert. Bankiers moeten zich weer bewust worden van hun maatschappelijke functie en het belang van de klant voorop stellen, zo heet het. Minister Dijsselbloem zei onlangs in de Volkskrant dat het vinden van „een moreel kompas” nu het grootste probleem van de financiële sector is.

De commissie die onder leiding van Herman Wijffels deze zomer een advies aan de minister schreef, pleitte voor een maatschappelijk statuut, waarin de banken gezamenlijk zouden vertellen hoe zij hun rol in de samenleving voor zich zien. Aan de hand daarvan zou dan het maatschappelijk debat gevoerd kunnen worden. Na deze oproep bleef het stil bij de banken.

Waarschijnlijk is de cultuuromslag het moeilijkste stukje van de puzzel. Want hoe verander je van buitenaf iemands integriteit? Als onderdeel van de afspraken met De Nederlandsche Bank gaan de medewerkers van Rabobank een „gedrag- en cultuurveranderprogramma” volgen. Hoe dat eruit gaat zien is nog onbekend.