We moeten huisarts Nico Tromp herdenken, deze Allerzielen

Met Allerzielen kunnen wij nu huisarts Nico Tromp herdenken (de arts die zelfmoord pleegde nadat hij in verband was gebracht met ondeugdelijke euthanasie, red.) We wensen hem toe dat hem in het hiernamaals meer compassie en minder veroordelen ten deel vallen dan in het aardse leven. Naast de vele adviezen die de afgelopen dagen de revue gepasseerd zijn (houd je aan de richtlijn, ga te rade bij collega-artsen, volg een cursus sedatie) zou er juist op Allerzielen nog een advies aan toegevoegd kunnen worden: zorg goed voor jezelf. Welk lijden heeft hij van dichtbij meegemaakt en hoe raakte dat hem? Allerzielen doet ook realiseren dat door het wegvallen van levensbeschouwing, de vraag naar zin, juist als het gaat om kwetsbaarheid, harder aankomt en moeilijker te beantwoorden valt. Een ziekte- en rouwproces doormaken is moeilijk en belastend voor patiënten en hun naasten. Maar datzelfde proces kan ook een emotioneel zware tol eisen van de betrokken artsen. Uit onderzoek blijkt dat de meest betrokken artsen het kwetsbaarst zijn voor stress en burn-out, wat negatieve invloed heeft op de geleverde medische zorg. De existentiële kant aan de zijde van hulpverleners bij het begeleiden van stervenden is moeizaam in richtlijnen te vatten. Dit dient beter door onze eigen professionele organisaties zoals die van het KNMG te worden belicht. Door vooral de formele kant van handelen te beoordelen, wordt onrecht gedaan aan de noodzaak van emotionele hulp in eigen professionele kring.

Jaap Schuurmans