Staat boekt 400 mln winst op hulp ING

De verkoop van de portefeuille met zogeheten Amerikaanse rommelhypotheken van ING kan de staat 400 miljoen euro opleveren. Minister Dijsselbloem (PvdA, Financiën) wil de beleggingsportefeuille binnen een jaar verkopen. Vanochtend maakte hij bekend hierover met de bank een akkoord te hebben bereikt.

De staat nam het pakket aan hypotheken tijdens de bankencrisis in 2009 voor 80 procent over. Door de sterk gedaalde marktwaarde vormden de zogeheten Alt-a-hypotheken, die destijds voor 24 miljard euro in de boeken stonden, een serieuze bedreiging voor ING. Nu ligt de marktwaarde op 6,4 miljard, waartegenover nog 6 miljard aan verplichtingen voor de staat staan.

ING drong al langer aan op een verkoop door de staat, maar de minister hield dat aanvankelijk tegen. De verkoop van de rommelhypotheken heeft door complexe Europese afspraken een negatief effect op het begrotingssaldo. ING betaalt daarom 395 miljoen euro extra aan de staat. Het tekort neemt dan nog wel iets toe, met 223 miljoen dit jaar. Als Financiën de portefeuille heeft verkocht, neemt de staatsschuld met 6,8 miljard af.

„Hoewel we dankbaar zijn voor de hulp die de Nederlandse staat ons in 2009 verleende, zijn we ook blij dat we vandaag het einde van de overeenkomst kunnen aankondigen”, zei bestuursvoorzitter Ralph Hamers van ING vanochtend. Met de verkoop van de hypotheken is ING nog niet af van alle overheidssteun. Tijdens de financiële crisis ontving de bank ook 10 miljard aan kapitaalssteun. De bank moet daarvan nog 3,4 miljard euro terugbetalen. Komende week lost ING 1,125 miljard euro af. Het laatste deel wordt in 2015 overgemaakt. Inclusief rente en boete heeft de staat dan 13,5 miljard euro ontvangen. Als alles volgens verwachting verloopt maakt de staat een ‘winst’ van ruim 4 miljard euro op ING. Die opbrengst valt in het niet bij de miljarden die de redding van ABN Amro heeft gekost.