Bij links kwispelen ziet de hond gevaar

Links kwispelen is voor een hond slecht nieuws. Honden krijgen een hogere hartslag en worden alert en angstig als ze een andere hond zien die naar links kwispelt. Op een hond die naar rechts kwispelt, reageren soortgenoten juist ontspannen.

Dat heeft een Italiaans onderzoeksteam bewezen. Hun experimenten zijn gisteravond verschenen in Current Biology. Ze wijzen erop dat de linker en rechter hersenhelft van honden emoties op een verschillende manier verwerken. Bij mensen en ook bij apen is zulke ‘emotionele lateralisatie’ een bekend verschijnsel.

Giorgio Vallortigara en zijn collega’s zagen in 2007 al dat honden zélf anders kwispelen naar gelang ze iets prettigs of onprettigs waarnemen. Een hond die zijn baas ontmoet, kwispelt meer naar rechts. Maar wordt een hond geconfronteerd met een dominante Mechelse herdershond, dan kwispelt hij juist naar links.

De nieuwe gegevens maken duidelijk dat andere honden dat verschil inderdaad waarnemen. Vallortigara en zijn collega’s sluiten zich daarmee aan bij de veelbesproken ‘valentie-hypothese’ uit de psychologie. Die stelt dat de linker hersenhelft (die de rechterhelft van het lichaam aanstuurt) meer betrokken is bij toenaderingsgedrag of positieve emoties. De rechter hersenhelft is juist gespecialiseerd in ontwijkend gedrag of negatieve emoties. Bij mensen en apen zijn daarvoor al aanwijzingen gevonden. Als de hypothese klopt, kwispelen honden de juiste kant op.