Nederlandse missie naar Mali

Eerste militairen vertrekken nog dit jaar naar onrustig West-Afrikaans land

Strijders van de islamitische organisatie Mujao, een van de gewapende groepen in de regio Mali. Foto AFP

Rond de 370 Nederlandse militairen reizen af naar het West-Afrikaanse Mali om daar een bijdrage te leveren aan een missie van de Verenigde Naties. De kwartiermakers vertrekken al voor het eind van dit jaar. De rest volgt spoedig daarna.

Het kabinet zou hierover vandaag een besluit nemen. Bij deze nieuwe uitzending gaat het om 90 commando’s voor langeafstandsverkenningen, analisten, trainers en ondersteunend personeel. Voor de inlichtingentaak gaan tevens vier Apache gevechtshelikopters mee.

In Mali woedt al jaren een strijd tussen de officiële regering en islamistische rebellen die vooral vanuit het noorden opereren.

Het is voor het eerst sinds Afghanistan dat Nederland weer aan een grote internationale militaire vredesmissie meedoet. Vooral van de kant van de Partij van de Arbeid is de afgelopen jaren aangedrongen op Nederlandse aanwezigheid in Afrika. Coalitiepartner de VVD stond hier aanvankelijk terughoudend tegenover. Vanwege de verdeeldheid zag het Nederlandse kabinet begin dit jaar af van een bijdrage aan een trainingsmissie in Mali onder EU-vlag.

De VN-operatie waar Nederland nu militairen voor gaat leveren staat onder leiding van de Nederlandse oud PvdA-politicus Bert Koenders. Hij was onder andere minister voor ontwikkelingssamenwerking.

De Tweede Kamer hoeft niet formeel in te stemmen met het uitzenden van militairen. Maar het is wel gebruik dat een kabinet pas besluit tot deelname aan missies als er een meerderheid in de Tweede Kamer voor bestaat. De spelregels zijn vastgelegd in de zogeheten ‘artikel 100-procedure’. Een meerderheid van de Kamer is voor.

De Nederlandse bijdrage in Mali bestaat hoofdzakelijk uit het vergaren van inlichtingen. De helft van de 370 man is daarop gericht: commando’s die met terreinwagens bewegingen van rebellen in het achterland in kaart brengen.

Het deel van Afrika waar Nederland nu actief wordt is geen onbekend terrein voor de krijgsmacht en dan vooral voor de commando’s en mariniers. Die hebben in het kader van Operatie Flintlock, onder de auspiciën van het Amerikaanse Africa Command, hier al een aantal malen geoefend en zich het optreden in de regio eigen gemaakt. Ook zijn daarbij al militairen van landen in de regio getraind in zogeheten counter-insurgency-tactieken.”

De missie van de VN moet uitgroeien tot ruim 12.000 militairen. Tot nu toe zijn er 5000 man in Mali gearriveerd.