Musea op zoek naar nieuwe geldbronnen

Foto Robin Utrecht, beeldbewerking NRC Fotodienst