Eindelijk weer positief saldo grondexploitatie gemeente

Een harde ingreep in de grondexploitatie eerder dit jaar heeft effect gesorteerd. Voor het eerst in negen jaar heeft het fonds waarin de gemeente Amsterdam de grondopbrengsten onderbrengt weer een positief saldo. Het zogeheten Vereveningsfonds zal dit jaar op 52 miljoen euro uitkomen, verwacht verantwoordelijk wethouder Maarten van Poelgeest. Eind 2012 was het saldo van het fonds nog 234 miljoen negatief.

Van Poelgeest schreef gisteren aan de gemeenteraad dat twee maatregelen hiertoe hebben geleid. De gemeente plant niet meer op de lange termijn en in grote projecten, maar „op kavelniveau” en binnen „een tijdshorizon” van vier jaar. Voortaan worden alleen kavels bouwrijp gemaakt waarvoor Amsterdam al contracten heeft met projectontwikkelaars. De gemeente maakt onderscheid tussen kavels die al verkocht zijn, kavels die kansrijk op de markt zijn, en kavels waarvan onwaarschijnlijk is dat ze iets opleveren.

Vroeger werd ook die laatste categorie in de boeken opgenomen met een schatting van de waarde. Die gewoonte bleek door de crisis zulke onrealistische cijfers op te leveren dat de jaarrekening 2012 door de accountant „met beperking” is goedgekeurd. De accountant schreef dat er „geen zicht bestaat op de daadwerkelijke gronduitgifte binnen een redelijke termijn. Het is de vraag in hoeverre de reeds gemaakte kosten kunnen worden terugverdiend.”

In april dit jaar maakten Van Poelgeest en zijn collega Pieter Hilhorst (Financiën) bekend dat ze voor de komende vier jaar eenmalig 70 miljoen euro in het Vereveningsfonds stoppen, om tegenvallers op te vangen. Er zou ook 40 tot 60 procent worden bezuinigd op het betrokken ambtenarenapparaat, wat zo’n tweehonderd banen kan kosten.