Bussemaker verzacht leenstelsel voor technici - ‘geste om wetsvoorstel te redden’

Foto ANP

Minister Bussemaker wil dat studenten die een meerjarige masteropleiding volgen in een technische richting een deel van hun studieschuld krijgen kwijtgescholden. Het zou gaan om zo’n 1000 euro per jaar, meldt de NOS.

Het leenstelsel kwam gisteren tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs aan de orde. Een aantal partijen verzocht Bussemaker haar wetsvoorstel over de invoering van het sociaal leenstelsel in te trekken, nu daarvoor geen steun is in de Eerste Kamer. Bussemaker weigerde dat te doen.

Volgens onze onderwijsredacteur Bart Funnekotter zijn dit de laatste zetten op het schaakbord om het wetsvoorstel te redden:

“Dit is een geste van Bussemaker om de effecten ven het leenstelsel voor een kleine groep studenten te verzachten. De politiek is bang dat als studenten die een technische opleiding willen volgen de hoofdprijs moeten betalen, er nog minder studenten bereid zijn dit te doen. Daardoor zou een nog groter tekort aan technisch personeel ontstaan.

Bussemaker blijft vasthouden aan het wetsvoorstel, maar er is nog altijd geen meerderheid voor in de Eerste Kamer.”

Het kabinet wil het huidige stelsel van studiebeurzen vervangen door een systeem waarin het volledige bedrag geleend wordt en later naar draagkracht terugbetaald. Bussemaker is in de Eerste Kamer aangewezen op D66 en GroenLinks, de enige partijen naast VVD en PvdA die het plan in hun verkiezingsprogramma hebben staan.

    • Marije Willems