‘Bijna miljard euro naar bewoners voor gaswinning in Groningen’

Minister Henk Kamp van Economische Zaken bij een bezoek aan het gebied rondom de gasvelden van de NAM. Foto ANP / Catrinus van der Veen

De komende twintig jaar moet 995 miljoen euro opzij worden gezet om de bevolking van Noord-Oost Groningen te laten meeprofiteren van de gaswinning. Daar pleit de Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen vandaag voor in een rapport. Het bedrag moet voor het grootste deel door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) worden betaald, stelt de commissie onder leiding van Wim Meijer.

De commissie pleit ervoor de veiligheid in het gebied te vergroten. Ook moet het vertrouwen tussen bewoners en NAM worden hersteld, de kwaliteit van de leefomgeving moet worden verbeterd en er moet een duurzaam economisch perspectief voor de regio komen.

In het rapport schrijft de commissie:

“Deze gevoelens van ‘niet gehoord worden’ en ‘niet serieus genomen worden’ vormen samen met de gevoelens van wantrouwen jegens NAM en de Rijksoverheid een potentieel explosief mengsel. Na tientallen jaren van loyaliteit groeit de weerstand tegen de gaswinning.”

Commissie stelt twaalf maatregelen voor

Onder de twaalf voorgestelde maatregelen zijn het aardbevingsbestendig maken van woningen, een verbetering van de schadeafhandeling door de NAM, het oplossen van schrijnende gevallen, een impuls voor lokale energieopwekking en een overlegtafel zoals die er ook is bij de ontwikkeling rond Schiphol.

Volgens de commissie-Meijer moet de NAM jaarlijks 45 miljoen euro in een fonds storten tot een maximum van 895 miljoen euro in twintig jaar. De provincie Groningen zou dat met 100 miljoen euro moeten aanvullen.

Het bedrag komt overeen met het compensatiefonds van zeker 1 miljard euro dat werd voorgesteld door de Groningse commissaris van de koning Max van den Berg.

Aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door gaswinning

De aardbevingen in Noordoost-Groningen worden veroorzaakt door gaswinning. Het kabinet neemt in januari een besluit over de winning in de regio. Dat is later dan aangekondigd, omdat de afweging van belangen en onderzoeksresultaten meer tijd vergt, schreef minister van Economische Zaken Henk Kamp maandag in een brief aan de Tweede Kamer. De in totaal elf onderzoeken moeten inzicht geven in de gevolgen van de aardbevingen.

    • Alex van der Hulst