Splitsingsplan België zet debat op scherp

De Vlaams nationalistische N-VA heeft haar plan om België te splitsen gepresenteerd.

De Vlaams-nationalistische partij N-VA heeft voor het eerst uitgelegd hoe zij België precies wil opsplitsen. Maar de verregaande voorstellen die de leider van de N-VA, de Antwerpse burgemeester Bart De Wever, gisteren presenteerde, maken politiek weinig kans. Andere Vlaamse partijen willen zo ver niet gaan.

De N-VA – de grootste partij van Vlaanderen en van België – wil België ombouwen tot een confederaal land waarin vrijwel alle bevoegdheden bij Vlaanderen en Wallonië liggen. Met de presentatie van het concept-verkiezingsprogramma zet De Wever de discussie over de toekomst van België op scherp, in de aanloop naar de Belgische, Vlaamse, Waalse en Brusselse verkiezingen van mei volgend jaar.

In de N-VA-plannen beslist een Belgische confederale miniregering alleen nog over defensie, asielbeleid en paspoorten. Met accijnzen en btw – de enige inkomsten voor de rompstaat – moet de Belgische staatsschuld worden afgebouwd. België krijgt geen premier meer, maar alleen een voorzitter van een regering die bestaat uit drie Vlaamse en drie Waalse ministers.

Een afgeslankt Belgisch parlement wordt niet meer direct gekozen, maar bestaat uit leden van de Vlaamse en Waalse parlementen. De koning krijgt alleen een ceremoniële functie.

Vlaanderen en Wallonië worden verantwoordelijk voor alle andere beleidsterreinen, inclusief al het sociaal-economisch beleid en ook de buitenlandse politiek. Nog meer dan al gebruikelijk is, vertegenwoordigen Vlaamse en Waalse ministers België bij de Europese Unie.

Elke inwoners van Brussel moet gaan kiezen of hij of zij wil vallen onder het Vlaamse of het Waalse politieke en sociale zekerheidssysteem. Brussel wordt een ‘hoofdstedelijke regio’ met minder bevoegdheden dan het Brusselse gewest nu heeft.

Om de politieke agenda niet door De Wever te laten bepalen, wilden Vlaamse partijen gisteren niet officieel reageren. Brusselse politici reageerden furieus: N-VA zou de Brusselaars tot tweederangs burgers maken.

De N-VA streeft officieel naar een onafhankelijk Vlaanderen, maar vaak krijgt zij het verwijt weinig concreet te zijn. Door vroeg in de verkiezingscampagne deze plannen te presenteren, hoopt zij deze kritiek te pareren.

Maar met de radicaliteit van de plannen riskeert de partij de meer gematigde kiezer van zich te vervreemden. Ook ligt samenwerking met andere partijen nu nog minder voor de hand. Vlaamse commentatoren zien in het plan niet minder dan een sterfhuisconstructie voor België. De N-VA daalt de laatste weken in de peilingen.