Provincie op vingers getikt voor centrales

Als het aan milieuorganisaties ligt gaan de nieuwe kolencentrales van Eon en GDF Suez helemaal niet open.

Naast de huidige elektriciteitscentrale wordt op de Maasvlakte een nieuwe gebouwd. Volgens Greenpeace scheelt het dichthouden van deze en een tweede centrale jaarlijks 5 procent op de uitstoot van CO2.
Naast de huidige elektriciteitscentrale wordt op de Maasvlakte een nieuwe gebouwd. Volgens Greenpeace scheelt het dichthouden van deze en een tweede centrale jaarlijks 5 procent op de uitstoot van CO2. Foto ANP

De Raad van State heeft de provincie Zuid-Holland gisteren op de vingers getikt in verband met de bouw van twee kolencentrales op de Maasvlakte. De provincie moet een betere onderbouwing geven voor de vergunningen die in het kader van de Natuurbeschermingswet verleend zijn aan energiebedrijven Eon en GDF Suez.

Greenpeace, Natuur&Milieu en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne hadden de natuurvergunningen aangevochten. Zij zien in de uitspraak van de Raad van State een grote overwinning. Greenpeace en Natuur&Milieu speculeerden meteen over het definitief schrappen van de omstreden centrales, waarvan de bouw bijna is voltooid. „De kolencentrales zouden veertig jaar lang ellende veroorzaken, dus dit is een hele fijne overwinning”, aldus Greenpeace. Volgens de milieuorganisatie scheelt het dichthouden van de nieuwe centrales jaarlijks 5 procent op de uitstoot van CO2. „Daarmee blijven ons tientallen gevallen van vroegtijdig overlijden door hart- en longziektes bespaard.”

Ook Natuur&Milieu zegt te hopen dat de centrales definitief niet opengaan. Ron Wit, hoofd klimaat bij deze organisatie, legt een verband met een andere zaak die de Raad van State in behandeling heeft, over de natuurvergunning van de nieuwe centrale van RWE/Essent aan de Waddenzee. „De effecten van deze centrale op de rand van werelderfgoed Waddenzee zijn nog veel groter”, aldus Wit.

Met de uitspraak van de Raad van State over de nieuwe centrales op de Maasvlakte zijn de vergunningen echter niet ingetrokken. De Raad heeft alleen bepaald dat de provincie beter moet onderbouwen waarom zij denkt dat er voldoende wordt gedaan om de omliggende duingebieden te beschermen. Die gebieden maken deel uit van het Europese netwerk van beschermde gebieden Natura 2000. De Raad van State eist van de provincie nieuwe argumenten en concrete berekeningen. Het gaat met name om de neerslag van verzurende stikstof in de kwetsbare natuurgebieden.

De twee omstreden centrales zijn zo goed als af. Er wordt al proefgedraaid. Juridisch gezien zouden de centrales gewoon in bedrijf kunnen gaan voordat de provincie Zuid-Holland met een nieuwe onderbouwing komt, omdat de vergunningen formeel niet zijn ingetrokken. Eon en GDF Suez beraden zich nog.