Opinie

    • Christiaan Weijts

Hogere wc-eendkunde

De gemeenteraad van Den Haag stemt vanavond hoogstwaarschijnlijk definitief in met de bouw van het cultuurpaleis Spuiforum. Het alternatieve plan, om de bestaande theaters te renoveren en leegkomende ministeries om te bouwen tot conservatorium, is namelijk duurder dan nieuwbouw. Dat heeft de gemeente laten berekenen. Door dezelfde architecten die het Spuiforum ontwierpen.

Drie jaar tekenden de mensen van Neutelings Riedijk Architecten aan hun grote, visionaire droom: het Spuiforum. Tegenstanders – 69 procent van de Haagse bevolking, volgens een onderzoek – drongen aan op een alternatief. Die roep om democratie is nu gehonoreerd: diezelfde Neutelings Riedijk Architecten verwezen het alternatief na een paar weken schetsen naar de prullenbak.

Dit is hogere wc-eendkunde waar je bek bij openvalt. Het is alsof je de directeur van Nespresso laat adviseren welk koffiemerk er in de kantoren komt.

Nieuwbouw, what else?

Verschillende architecten die ik ken hebben het door Neutelings Riedijk uitgewerkte alternatief inmiddels gefileerd. Die zien in één oogopslag hoe ze de prijs kunstmatig hebben opgedreven: onnodige roltrappen, alle vloeren en plafonds gesloopt en opnieuw geplaatst, want het conservatorium zou een grotere hoogte nodig hebben voor het geluid, overdreven vasthouden aan het plan van eisen, enzovoort, enzovoort. Er is niet veel creativiteit nodig om een concurrerend voorstel uit te werken tot een onuitvoerbaar gedrocht.

Het is absurd dat de gemeenteraad vanavond akkoord gaat met deze verbijsterend corrupte gang van zaken. Met name van collegepartij PvdA is het gek. Die partij heeft lokaal exact hetzelfde probleem als landelijk. De interne verdeeldheid wordt van bovenaf strak de kop in gedrukt, waarna iedereen met tegenzin voor plannen stemt die de aanhang verafschuwt. Gevolg: de kiezers haken massaal af en ‘dissidente’ leden verlaten de partij. De PvdA heeft inmiddels een even verwerpelijke bestuurscultuur als de PVV.

Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Als de PvdA-leden vanavond instemmen met het Spuiforum is het onvermijdelijk dat die partij geminimaliseerd wordt. Tweederde van de bevolking is tegen, binnen collegepartijen PvdA en D66 is er verdeeldheid. Het Nederlands Danstheater wil geen nieuwbouw meer en dreigt met verhuizing naar een andere stad.

Zo’n verstrekkend en omstreden besluit neem je niet op een donderdagavond, vijf maanden voor de verkiezingen, en al helemaal niet op basis van een advies waar met chocoladeletters belangenverstrengeling op staat. Zo’n besluit neem je pas na die verkiezingen en op basis van een onafhankelijke vergelijking.

Deze avond zal een dieptepunt zijn voor de lokale democratie.

    • Christiaan Weijts