Einde van het middagdutje

Foto Hollandse Hoogte

De siësta bepaalt het dagritme in Spanje. De lange middagpauze wordt mogelijk afgeschaft – die zou economisch herstel vertragen. Wacht Spanje een sociale revolutie?