Buitenland De misdaadkaart in Engeland werkt niet

Groot-Brittannië is al langer bekend met misdaadkaarten. Sinds 2011 vinden Britten op police.uk het aantal misdaden dat de afgelopen maanden plaatsvond in hun omgeving.

De Britse kaart gaat verder dan de Nederlandse. Britten zien de inbraakcijfers van hun straat, wij alleen van onze wijk. En woninginbraak is maar een klein onderdeel van de Britse kaart. Fietsendiefstal, drugshandel, wapenbezit, mishandeling – Britten krijgen een completer beeld van criminaliteit in hun omgeving. Meer dan vijftig miljoen keer werd de kaart geraadpleegd.

Toch is het geen succes, zegt Spencer Chainey, die als criminoloog aan University College London onderzoek deed naar de kaarten. „Natuurlijk kijken veel mensen op de site. Ze zijn benieuwd naar de cijfers voor hun wijk. Maar of ze hun gedrag aanpassen na het zien van de kaart is wat anders. En dat is niet het geval.”

Volgens Chainey hebben mensen al een idee over de veiligheid in hun wijk. Op basis daarvan hebben ze al dan niet veiligheidsmaatregelen genomen. Misdaadkaarten veranderen daar niets aan.

Ze zorgden zelfs voor problemen in Groot-Brittannië. Door fouten in de registratie van misdaden ging een aantal straten het systeem in als onveilig gebied, terwijl er nauwelijks incidenten plaatsvonden.

Vervelend voor de mensen die daar wonen. Want woningzoekenden gebruiken de misdaadkaart bij het zoeken van een huis. Bewoners van straten met hoge misdaadcijfers verkopen hun huis moeilijker.

Getuigen van een misdaad doen soms geen aangifte uit vrees voor waardedaling van hun woning. Een enquête van een Britse verzekeringsmaatschappij laat zien dat ruim eentiende van de getuigen die geen aangifte deden van een misdaad, om die reden niet naar de politie stapte.

Uit privacyoverwegingen presenteert de Nederlandse politie inbraakcijfers niet op straatniveau, maar op wijkniveau. Dat brengt een ander risico met zich mee, zegt Chainey. „Een straat met veel inbraken drijft het cijfer voor de hele wijk op. Een wijk die op één straat na veilig is, kan zo toch te boek komen te staan als een wijk met veel inbraken.”

De Britse criminoloog ziet één voordeel van de Nederlandse kaart ten opzichte van de Britse: de Nederlandse statistieken worden iedere dag geüpdate. Chainey: „Dat kan nuttig zijn. Maar dan moet de politie naar wijken gaan waar recent veel inbraken zijn geweest. Als de politie de bewoners daar persoonlijk waarschuwt, heb je kans dat mensen wél maatregelen nemen. Alleen dan.”