Topinkomens bij woningcorporaties worden weer vrijgegeven

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag bepaald dat de invoering van de Wet Normering Topinkomens onder minister Blok 'onzorgvuldig' voor corporaties is geweest. Foto ANP / Martijn Beekman

Topinkomens bij de woningcorporaties zijn weer vrij te bepalen. Een maatregel van minister Blok om de salariëring te beperken is door de rechtbank van Den Haag vandaag verworpen.

Volgens de rechtbank in Den Haag zou het plan van minister Blok (Wonen) en diens voorganger Liesbeth Spies ‘onzorgvuldig’ zijn.

Verenigingen van bestuurders en toezichthouders bij woningcorporaties hadden de rechtszaak aangespannen. De Wet Normering Topinkomens zou volgens deze organisaties in strijd zijn met internationale verdragen. De rechtbank in Den Haag ziet daar echter geen argument in om de wet te verwerpen, de minister mag namelijk wél ingrijpen bij de topinkomens.

Grote verschillen in beloning tussen corporaties

Volgens de rechtbank heeft de minister echter niet meegewogen hoe zwaar het werk is en wat de hoogte is van het huidige salaris van de bestuurders. De maatregel maakt namelijk onderscheid tussen verschillende soorten woningcorporaties. Zo krijgen bestuurders bij corporaties met meer dan 75 duizend woningen bijna 230 duizend euro per jaar. Bij corporaties met minder dan duizend woningen krijgen bestuurders maximaal 60 duizend euro.

Wie nu bestuurder is, dreigt door de wet onevenredig hard te worden getroffen. Zo werd eerder becijferd dat bestuurders bij invoering er gemiddeld 40 procent op achteruitgaan. De rechtbank stelt dat dit in strijd is met de ‘zorgvuldigheid die een ministeriële regeling vereist’.

Een woordvoerder van minister Blok laat in een reactie bij Novum weten dat er een nieuwe regeling zal komen, waarin de uitspraak van vandaag wordt meegenomen.

    • Philippus Zandstra