Ontslag voor klokkenluider Rotterdam

Ondanks protest van fracties is de Rotterdamse beambte die over onveilige internaten zou hebben gelekt ontslagen.

De ambtenaar die wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke documenten over illegale en onveilige moskee-internaten, is per direct ontslagen door zijn werkgever, de gemeente Rotterdam. Hij ontving maandag een ontslagbrief waarin hem door de gemeente „ernstig plichtsverzuim” wordt verweten.

Op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken berichtte NRC Handelsblad vorig jaar over moskee-internaten in onder meer Rotterdam. Ze voldeden niet aan brandveiligheidsvoorschriften of hadden geen vergunning om er kinderen te laten overnachten. Op de zolder van een moskee in Rotterdam woonden doordeweeks tientallen meisjes. De overheid hield geen toezicht op deze internaten, waarvoor ook nauwelijks regels bleken te bestaan.

De rijksoverheid heeft na de berichtgeving kwaliteitseisen opgesteld voor alle Nederlandse private internaten. Gemeenten moeten nu op de naleving ervan toezien. Verantwoordelijk wethouder Karakus (PvdA) erkende dat de gemeente „fouten” had gemaakt in de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften.

De gemeente verwijt de Rotterdamse ambtenaar nu dat hij zijn „geheimhoudingsplicht” heeft geschonden door de zaak in de media te brengen. NRC Handelsblad heeft overigens nooit uitlatingen gedaan over de identiteit van de bronnen. In de ontslagbrief staat ook dat de ambtenaar een „gevoel van onveiligheid” heeft gecreëerd bij de gemeentelijke organisatie, vanwege het opnemen en verspreiden van een intern overleg.

Partijen in de Rotterdamse gemeenteraad spraken al eerder hun zorgen uit over het voornemen om de zogeheten klokkenluider te ontslaan. Volgens de SP en Leefbaar Rotterdam mag een ambtenaar die misstanden aan het licht brengt, niet worden ontslagen.

De ambtenaar zou onder meer documenten hebben gelekt over een illegaal meisjesinternaat in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. Het bestuur van Feijenoord wist al sinds de jaren negentig dat dit internaat geen vergunning heeft, maar deed hier niets aan. Integriteitsbureau BING deed in juni dit jaar een onderzoek en concludeerde dat de deelgemeente zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk bestuur.

    • Andreas Kouwenhoven
    • Esther Rosenberg