...en hoe groot is de zak geld van Jet?

Het onderwijs krijgt extra geld // Maar minder dan verwacht

redacteur onderwijs

Terwijl het kabinet overal bezuinigt, kreeg het Nederlands onderwijs tweemaal een enorme zak geld. Met het nationaal onderwijsakkoord, dat op 19 september werd gesloten, was 689 miljoen euro gemoeid. Het herfstakkoord van 18 oktober voegde daar nog eens 600 miljoen aan toe. Bijna 1,3 miljard euro extra dus, zo leek het.

Maar de precieze omvang van het bedrag is onduidelijk. Volgens de Algemene Rekenkamer laat de tekst van de akkoorden „ruimte voor verschillende interpretaties”. Morgen behandelt de Tweede Kamer de onderwijsbegroting. Minister Jet Bussemaker (PvdA) moet dan zeggen hoeveel geld er nu écht bijkomt en waaraan het wordt besteed.

Over het onderwijsakkoord is de Rekenkamer duidelijk: de 689 miljoen euro zijn grotendeels afkomstig „uit ombuigingen [...] van andere onderdelen van de OCW-begroting”. De grootste onderwijsvakbond, de AOb, is mede hierom niet enthousiast en heeft het akkoord niet ondertekend.

Daar komt bij: het herfstakkoord van de coalitie en enkele oppositiepartijen lijkt het onderwijsakkoord te ondergraven. Enkele bezuinigingen die de onderwijsinvesteringen mogelijk maakten, zijn naar de wens van D66, ChristenUnie en SGP teruggedraaid. CDA-Kamerlid Michel Rog vraagt zich af wat er overblijft van de honderden miljoenen die de afgelopen weken, op papier, over het onderwijs zijn uitgestort. „Gaat er elders in de onderwijsbegroting gesneden worden om dit mogelijk te kunnen maken?”

Een voorbeeld van de verschuivingen zijn de gratis schoolboeken. Die werden geschrapt in het nationaal onderwijsakkoord, maar bleven in het herfstakkoord behouden. Het gaat om 247 miljoen euro in 2015 en 185 miljoen op de lange termijn. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs laat weten dat deze maatregel „uit de ombuigingen uit het herfstakkoord” wordt gefinancierd.

Ook over de 600 miljoen euro die met het herfstakkoord voor het onderwijs werd gereserveerd, is discussie. Afgesproken werd dat alle ministeries moeten bezuinigen. Voor Onderwijs komt de rekening op 173 miljoen euro. Die kan dus meteen van de 600 miljoen euro uit het herfstakkoord worden afgetrokken. Blijft over: 427 miljoen euro.

Deze krant vroeg het ministerie alle bezuinigingen en extra uitgaven met elkaar te verrekenen om zo tot een antwoord te kunnen komen op de vraag: hoeveel wordt er nu netto extra in het onderwijs geïnvesteerd door dit kabinet? Het antwoord: 808 miljoen euro.

Geen 1,3 miljard dus. Maar nog steeds reden om slingers op te hangen, zal minister Bussemaker vinden. Vandaag en morgen moet blijken of de Kamer daar ook zo over denkt.

    • Bart Funnekotter