Subsidie SP-fractie gehalveerd

Andere politieke partijen noemen uitgaven van SP „discutabel” en „onacceptabel”

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer heeft dit voorjaar met succes bezwaar gemaakt tegen honderdduizenden euro’s subsidie voor de SP.

Die partij kreeg daardoor over de periode 2008-2011 tussen de 500.000 en 600.000 euro minder fractiesubsidie dan aanvankelijk de bedoeling was. Dit bevestigt penningmeester Rosita van Gijlswijk van de SP.

In het dagelijks bestuur, ook wel presidium genoemd, zijn alle partijen vertegenwoordigd. Het presidium ondernam actie over nadat accountant Deloitte constateerde dat de SP in de jaren 2008 en 2009 voor totaal 473.098 euro kosten wilde verhalen op de Kamer voor de verspreiding van SP-folders en kranten in het land.

De SP wilde hiervoor de subsidie gebruiken die de partij krijgt voor ondersteuning van de Tweede Kamerfractie. Deze subsidie mag volgens de accountant niet aan partijactiviteiten buiten het Binnenhof worden besteed.

Deloitte oordeelde dat de SP dit laatste toch deed. Volgens Van Gijlswijk had dit te maken met een interpretatieverschil over het werk van Kamerfracties. Eigen onderzoek en eigen communicatie met burgers horen daar voor de SP bij.

In een notitie van 26 februari bepleitte de directeur bedrijfsvoering van de Kamer een coulante behandeling van de SP. Kamervoorzitter Van Miltenburg (VVD), die geen commentaar geeft, steunde volgens aanwezigen dit voorstel. Het presidium van de Kamer verzette zich hiertegen. Volgens bronnen werd het opereren van de SP door andere politieke partijen beoordeeld als „discutabel”, „niet rechtmatig” en „onacceptabel”.

Alleen de PVV weigerde de SP af te vallen; gisteren werd bekend dat die partij eigen conflicten met de accountant heeft. Hierbij gaat het om een bedrag van ruim 80.000 euro.

De PVV beaamde gisteren in een verklaring dat van dit bedrag al ruim 40.000 euro in mindering is gebracht op de lopende subsidie, maar dat de partij het geld niettemin rechtmatig heeft aangewend. Over de andere 40.000, onder andere een factuur van ruim 20.000 euro van oud-advocaat Bram Moszkowicz, moet het presidium nog besluiten.

Inzake de SP kwam het presidium op 10 april overeen dat partijen voortaan nog slechts een derde van de kosten van partijkrantjes en andere informatieverspreiding in rekening mogen brengen. Het gevolg hiervan voor de SP is volgens Van Gijlswijk dat de partij in de periode 2008-2011 vijf à zes ton minder subsidie ontvangt dan op grond van het voorstel van Van Miltenburg het geval zou zijn geweest.

SP-leider Roemer benadrukte vanochtend dat zijn partij in 2006-2011 zeven miljoen ongebruikte subsidie heeft teruggestort. Dat geldt voor bijna alle fracties, want zo werkt het systeem: de subsidie wordt via voorschotten uitbetaald en pas na afloop van het begrotingsjaar officieel vastgesteld.