Minister Schippers: onderzoek naar ruimere euthanasieregels

De regels voor euthanasie functioneren goed, vindt minister Schippers. Wel is de vraag: hoe lang nog?

Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VVD) wil laten onderzoeken of de regels rond euthanasie moeten worden verruimd. Een plan van de VVD-fractie om daarvoor een commissie van wijzen in te stellen, noemt ze vandaag in het Radio 1 Journaal „een verstandig besluit”.

De wettelijke regels voor euthanasie functioneren volgens Schippers „vooralsnog” goed. Wel is volgens haar de tijd aangebroken om de vraag op te werpen of de regels ook „duurzaam” en „toekomstbestendig” zijn. „Op een gegeven moment wil de maatschappij meer dan de regels toestaan. Dan moet je je afvragen: moeten die regels ruimer gesteld worden?”

De minister wilde in de uitzending niet ingaan op de zaak van de huisarts uit Tuitjenhorn, die een terminale kankerpatiënt een overdosis medicijnen heeft toegediend. De huisarts pleegde zelfmoord nadat de Inspectie voor de Gezondheidszorg hem om die reden had geschorst. Schippers noemde het „verstandig” dat de inspectie afgelopen vrijdag openheid van zaken heeft gegeven over de toedracht. De familie van de huisarts was daarover juist verbolgen in verband met de schending van zijn privacy.

Volgens Schippers is het nu aan de inspectie om te bepalen of de huisarts de „ruimte” die de wet biedt voor levensbeëindigend handelen heeft „opgerekt of fors overschreden”. Ze acht het „onverstandig om als minister de inspectie voor de voeten te gaan lopen met allerlei meningen”. Het onderzoek van de inspectie naar de zaak-Tuitjenhorn kan volgens een woordvoerder nog enige maanden duren.

Behalve de zaak-Tuitjenhorn staan de euthanasieregels ook ter discussie in de zaak-Heringa, waarin een zoon zijn hoogbejaarde moeder hulp bij zelfdoding gaf. Heringa werd vorige week door de rechtbank Zutphen schuldig verklaard, maar kreeg geen straf omdat hij volgens de rechter uit naastenliefde had gehandeld.