‘Hulpverleners niet langer veilig op social media’

◯ Waar ◯ Grotendeels waar ◯ Half waar ◯ Grotendeels  onwaar ◯ Onwaar

De aanleiding

„Hulpverleners worden niet alleen op straat bedreigd. Ook op social media zijn ze niet langer veilig.” Dat is de tekst die vorige week boven een voorpagina-artikel in de Metro stond. Volgens de krant worden hulpverleners, net als agenten en docenten „lastiggevallen op social media” in de vorm van „(doods)bedreigingen of andere vormen van verbaal geweld”. Om die reden zou Halt een lespakket hebben ontwikkeld om scholieren te leren wat ze een hulpverlener of leerkracht aandoen „als ze diegene op Twitter en Facebook stalken of bedreigen”, aldus Metro. Het bericht is overgenomen door De Telegraaf.

Waar is het op gebaseerd?

In het artikel wordt geen bron genoemd waaruit blijkt dat hulpverleners online worden bedreigd. Ook wordt niet vermeld hoe vaak dit voorkomt, of een voorbeeld gegeven van een dergelijke bedreiging. De auteur van het artikel, Metro-journalist Tjerk de Vries, zegt desgevraagd dat hij zijn informatie heeft ingewonnen op een symposium van het ‘Expertisecentrum Veilige Publieke Taak’ waar hij onlangs was. Daar werd over dit thema gesproken, zegt hij, onder andere door het ‘Infopunt Veiligheid’.

En, klopt het?

We bellen met Jocko Rensen van het Infopunt Veiligheid. Het klopt dat hij een praatje heeft gehouden tijdens dit symposium, zegt hij. „Maar ik heb daar niet gezegd dat hulpverleners op sociale media worden bedreigd”, zegt Rensen. „Mijn verhaal ging over de parallelle wereld die op internet is ontstaan, en dat mensen met een publieke taak daar ook mee te maken hebben.”

Overheidsdienaren die bedreigd worden, kunnen zich wenden tot het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak, tevens organisator van het symposium. Een medewerker van het Expertisecentrum zegt dat zij gemiddeld één keer per week een bedreigde ambtenaar aan de lijn krijgt. En hulpverleners die online worden bedreigd? Die heeft ze „nog nooit” aan de lijn gehad. Maar dat zegt niet zoveel, aldus de medewerker, want het kan ook zijn dat hulpverleners het Expertisecentrum niet weten te vinden.

Het georganiseerde symposium ging over agressie via sociale media tegen álle mensen met een publieke taak, niet tegen hulpverleners in het bijzonder, zegt de medewerker. Want het Expertisecentrum „beschikt niet over concrete informatie” over dit soort bedreigingen tegen hulpverleners.

Metro-journalist Tjerk de Vries werpt tegen dat hij op het symposium wel met een medewerker van Jeugdzorg heeft gesproken die een keer online is bedreigd. „En dat is duidelijk een hulpverlener”, aldus De Vries. Hij zegt dat hij dit incident „om privacyredenen” niet in het artikel heeft verwerkt. Ook zouden de lessen die bureau Halt geeft over onlinebedreigingen zijn artikel ondersteunen: „Dat doen ze natuurlijk niet voor niets.”

Kent Bureau Halt dan online bedreigde hulpverleners?

„In het Metro-artikel is een aantal zaken door elkaar gehaald”, zegt Halt-woordvoerder Ineke Sleutjes. Het lesprogramma richt zich niet op het voorkomen van onlinebedreigingen aan hulpverleners, zegt Sleutjes, het gaat erom dat leerlingen leren wat de gevolgen zijn als ze iemand online pesten, beledigen of bedreigen. „Dit is soms ook gericht op werknemers met een publieke taak”, aldus Sleutjes. Halt zegt geen informatie te hebben over online bedreigingen aan hulpverleners.

De politie houdt deze cijfers ook niet bij. Daarom bellen we voor de zekerheid nog met veiligheidsexpert Roy Johannink, die gemeenten adviseert op het gebied van openbare orde. Volgens hem komt het zo nu en dan voor dat gemeenteambtenaren op internet worden lastiggevallen. Van hulpverleners die online worden bedreigd, kent ook Johannink geen voorbeelden.

Conclusie

Dagblad Metro is bij een symposium geweest en zegt dat hier gesproken is over hulpverleners die via Twitter of Facebook worden bedreigd, onder andere door het Infopunt Veiligheid. Dit wordt tegengesproken door het Infopunt – en ook andere betrokkenen zeggen niet bekend te zijn met online bedreigde hulpverleners. Hoewel we niet kunnen uitsluiten dat hulpverleners met onlinebedreigingen te maken hebben, lijkt de bewering dat hulpverleners „niet langer veilig” zijn op sociale media, nergens op gebaseerd. Daarom beoordelen we deze bewering als ongefundeerd.