Hoe de SP een half miljoen verloor

Door strengere regels loopt de SP een half miljoen aan fractiesubsidie mis De partij gebruikte dit bedrag voor activiteiten buiten de Kamer Volgens collega’s en de Kameraccountant mag dat niet

De SP wilde ruim 5,5 ton bij de Kamer in rekening brengen voor onderzoek en ‘informatievoorziening’.
De SP wilde ruim 5,5 ton bij de Kamer in rekening brengen voor onderzoek en ‘informatievoorziening’. Foto pierre crom

In feite, zegt Rosita van Gijlswijk, penningmeester van de SP, sleepte al sinds 2007 een interpretatieverschil met de Tweede Kamer. Welke kosten mocht de SP wel, en welke kosten mocht de SP niet bij de Kamer in rekening brengen?

In de praktijk krijgen politieke partijen twee soorten subsidie. Binnenlandse Zaken stelt geld beschikbaar voor de partijorganisatie. De Tweede Kamer geeft geld voor ondersteuning van het werk van Kamerleden.

Van belang is dat uit dit laatste budget alleen werk gerelateerd aan parlementaire activiteiten worden betaald. Geen partijacties in het land. En sinds 2007 houdt een externe accountant, Deloitte, hierop namens de Kamer toezicht.

Voor de SP liep dit volgens penningmeester Van Gijlswijk meteen verkeerd. De partij zat sinds 1994 in de Kamer en had nooit problemen met de Kamer over haar uitgaven gehad.

Maar in 2007 keurde de accountant de bestedingen van de Tweede Kamerfractie af. De partij zag mag één oplossing: alle subsidie terugstorten. Van Gijlswijk zegt niet meer te weten om hoeveel geld dit ging, maar gezien de omvang van de fractie destijds moet dit toen al om tonnen zijn gegaan.

De SP bedacht zich dan ook. De strikte interpretatie van Deloitte stond op gespannen voet met de manier waarop de partij politiek wil bedrijven. De SP wil eigen onderzoek doen. De SP zoekt stelselmatig contact met de achterban en de burger. „Wij bepalen zelf hoe we politiek bedrijven”, aldus Van Gijlswijk.

Het leidde tot een vijf jaar slepende kwestie die afgelopen voorjaar, achter gesloten deuren, werd afgewikkeld - vooral ten nadele van de SP.

Voor 2008 en 2009 bleek de partij ruim 5,5 ton bij de Kamer in rekening te willen brengen voor onderzoek en ‘informatievoorziening’. Dit laatste betreft krantjes en folders die soms huis-aan-huis worden verspreid. De accountant oordeelde dat hij ‘onzeker’ was of deze uitgaven rechtmatig waren; een formele term om te zeggen: dit kan ik niet goedkeuren.

De SP verweerde zich op twee manieren. De partij zei: de regels zijn onhelder. En de partij zei: wij zijn nu eenmaal een partij die anders werkt dan de rest van de Kamer.

Dit verweer overtuigde de directeur bedrijfsvoering van de Tweede Kamer, Henk Bakker. Hij schreef 26 februari een notitie aan het dagelijks bestuur van de Kamer, het presidium, waarin hij bepleitte coulant met de SP om te gaan. En vrijwel alle uitgaven te vergoeden die de partij bij de Kamer in rekening bracht.

De navolgende vergadering van het presidium, op 6 maart, bleek dat PvdA, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie niets voelden voor deze milde opstelling. Er vielen harde woorden. De SP zou „discutabel” met de subsidie omspringen, het zou ,,niet rechtmatig” zijn, alsmede „onacceptabel”.

In feite kreeg de SP in het presidium alleen steun van de PVV. Kamerlid Bosma bepleitte volgens bronnen dat elke fractie zelf moest kunnen beslissen hoe zij de subsidies besteden. Gisteren bleek dat de PVV ook zelf problemen heeft de accountant van de Kamer; de partij zou ruim tachtigduizend euro fractiesubsidie onreglementair hebben aangewend.

Het eind van het verhaal was een nogal kostbare exercitie voor de SP. Op 10 april stelde het presidium nieuwe afspraken vast, met terugwerkende kracht, en die komen in één opzicht neer op winst voor de SP: onderzoeksgeld mag voortaan aan de Kamer in rekening worden gebracht.

Maar de kosten van zogenoemde ‘informatieverspreiding’ - de huis-aan-huiskrantjes van de SP - kunnen nog slechts voor één derde bij de Kamer in rekening worden gebracht. Ergo: door de eerdere ingreep van het presidium speelde de partij vele tonnen aan mogelijke subsidie kwijt.

Penningmeester Van Gijlswijk zegt content te zijn dat de regels nu helder zijn.

Maar evengoed betekent de uitkomst, vertelt ze, dat haar partij van de 1,1 miljoen die ze voor de periode 2008-2011 meende te mogen krijgen, nu slechts vijf á zes ton subsidie van de Kamer ontvangt. Een tegenvaller met dank aan alle fracties, behalve de PVV.