Donkere jongens vaker aangehouden. ‘Doetank’ klaagt politie aan

Vandaag lanceert ‘Doetank’ op de website Controlealtdelete.nl een zelfgemaakte reportage over politiediscriminatie. De initiatiefnemers van Doetank stuurden afgelopen augustus twee groepen jongens (de ene blank, de andere zwart) de straat op.

Volgens Amnesty International maakt de Nederlandse politie zich schuldig aan etnische profilering.
Volgens Amnesty International maakt de Nederlandse politie zich schuldig aan etnische profilering. Foto NRC / Peter de Krom

Vandaag lanceert ‘Doetank’ op de website Controlealtdelete.nl een zelfgemaakte reportage over politiediscriminatie. De initiatiefnemers van Doetank (“opgericht om ingesleten mechanismen van in- en uitsluiting in Nederland tegen te gaan”) stuurden afgelopen augustus twee groepen jongens de straat op. De ene groep bestond uit drie blanke jongens, de andere uit drie donkere.

De donkere jongens werden meerdere malen aangehouden en ondervraagd door de politie. De blanke jongens niet eenmaal. In een interview zegt een van de blanke jongens nog nooit te zijn aangehouden terwijl hij op straat liep. Hij denkt dat dat komt door zijn huidskleur. Een donkere jongen legt uit dat hij meerdere malen onterecht is gearresteerd, terwijl blanke jongens op hetzelfde moment vrijuit gingen. Hij zegt de politie hierdoor niet langer als zijn vriend te zien of als mensen waar hij wat aan kan hebben.

Amnesty: etnisch profileren ontstijgt niveau incidenten

De bevindingen uit het filmpje zijn in lijn met een rapport van Amnesty International dat vandaag is verschenen. De organisatie schrijft in het rapport ‘Proactief politieoptreden vormt risico voor mensenrechten: Etnisch profileren onderkennen en aanpakken’, dat de praktijk van etnisch profileren het niveau van incidenten ontstijgt. Dat is zorgelijk, vindt de mensenrechtenorganisatie, omdat het een “vorm van discriminatie is die bijdraagt aan stigmatisering en negatieve beeldvorming over etnische minderheden”.

Selectie op uiterlijke kenmerken door de politie vindt vooral bij identiteits- en verkeerscontroles en preventief fouilleren plaats en bij controles op illegaal verblijf in Nederland. Dat betekent in de praktijk dat allochtone jongeren die in groepjes rondhangen of allochtonen in een dure auto of op een scooter staande worden gehouden.

Politie herkent zich niet in rapport Amnesty

De korpsleiding van de nationale politie laat in een schriftelijke reactie weten het oneens te zijn met de conclusie van Amnesty International dat etnisch profileren verder strekt dan incidenten. “De politie wijst etnisch profileren af.” Bovendien, stelt de korpsleiding, besteedt de politieopleiding “specifieke aandacht aan het zo neutraal mogelijk kijken naar en beoordelen van situaties. Multicultureel Vakmanschap is een module in de opleiding. Daarbij komen diversiteit en discriminatiebestrijding aan de orde”.

Doetank vraagt mensen uitdrukkelijk te reageren op de site, dus kijk en oordeel zelf. En reageer eventueel.