Dreigen helpt niet, gewoon aardig vragen wel

Gerechtsdeurwaarders kunnen maar beter geen dreigende brieven vol ingewikkelde juristentaal sturen, als ze willen dat mensen hun schulden betalen. Een vriendelijke aanmaning en direct contact leveren meer resultaat op. Dit blijkt uit de gisteren gepubliceerde resultaten van een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en deurwaarders- en incassobureau Incassade.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een groep van ruim 6.800 debiteuren. Door mensen op een motiverende manier te benaderen, in plaats van juridische teksten of dreigende taal te gebruiken, wordt de kans groter dat zij hun rekeningen eerder betalen.

Bij de aanmaning kregen wanbetalers een zogeheten motivatiekaart: daarop stond een tekst die mensen moest stimuleren hun schulden te voldoen. Vervolgens werd gekeken of zij binnen veertien dagen reageerden.

De inzet van motiverende teksten leidde bij een van de onderzochte incassobedrijven tot een stijging van de respons met gemiddeld 12,5 procent.

Respons wil hier zeggen: ze betaalden of namen contact op met hun crediteuren om de situatie op te lossen. Sommige motivatiekaarten leverden zelfs tot 27,4 procent meer respons op dan aanmaningen zonder motivatiekaarten.

De tekst op de kaarten speelt in op het gevoel van debiteuren die zelf ook wel van hun schuld af willen, maar dat om een bepaalde reden niet doen.

„Juridische dreigtaal en boze aanmaningen hebben hun langste tijd gehad,” stelt de algemeen directeur van Incassade Paul Otter in een persbericht. Volgens hem moeten deurwaarder- en incassobedrijven meer inzetten op een klantgerichte aanpak.