Besluit Groningse gaswinning uitgesteld

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) besluit een maand later over de toekomst van de gaswinning in Groningen, niet in december maar in januari. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij heeft „iets meer tijd nodig” voor de afweging van belangen en onderzoeksresultaten.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde minister Kamp afgelopen januari al de gaswinning om veiligheidsredenen zoveel als mogelijk terug te schroeven nu er meer en zwaardere aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning plaatsvinden. Maar Kamp wil meer onderzoek doen voordat hij die knoop doorhakt. Komende maand worden elf aanvullende onderzoeken afgerond.

Op basis van die onderzoeken stelt gaswinningsbedrijf NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) een zogeheten winningsplan samen waarin staat hoeveel gas het de komende jaren wil gaan winnen en hoe het denkt om te gaan met de aardbevingen. Daarna beoordelen toezichthouder SodM en de Technische Commissie Bodembeweging het winningsplan op de gevolgen voor de omgeving en eventuele schade die kan optreden. Kamp verwacht half december over deze adviezen te beschikken.

Op de regionale televisiezender benadrukte Kamp dat zijn besluit in januari niet definitief is. Het gaat om „een ontwerpbesluit”. Inwoners krijgen de kans zich daarover uit te spreken in „zienswijzen” en kunnen eventueel bezwaar maken bij de Raad van State.