Apps passen zich aan

Cover gaat volgens de drie makers – afkomstig van Facebook, Google en Yahoo – ons gebruik en beheer van apps volledig veranderen. Cover, uitsluitend voor Android, past de apps op het beginscherm van een smartphone aan aan de locatie van de gebruiker. Alleen de zes meest gebruikte apps per locatie worden getoond. Is de gebruiker op zijn werk, dan zijn dat bijvoorbeeld LinkedIn, Quickoffice, Drive, Agenda, Skype en email. Thuis verandert dat naar Netflix, Runkeeper, Playstore, IMDb, Spotify en Facebook.

De app Aviate beoogt hetzelfde, met een dominantere interface dan het minimalistische en fraai ogende Cover. Beide apps moeten zich echter nog bewijzen. Zowel Cover als Aviate zijn alleen nog beschikbaar op uitnodiging via hun websites: https://www.coverscreen.com en http://getaviate.com.

Hans Klis