PVV besteedt 80.000 euro subsidie in strijd met regels

Accountant negatief over betalingen aan Moszkowicz en campagne 2010

De PVV heeft de afgelopen jaren ruim 80.000 euro fractiesubsidie gebruikt voor partijacties die volgens de accountantsregels niet voor subsidie in aanmerking komen.

Dit is bevestigd door diverse betrokkenen. Vorige week beaamde de dissidente PVV’er Louis Bontes al dat hij het penningmeesterschap van de PVV-fractie had neergelegd omdat de PVV protesten tegen het kabinet – ‘De Verzetstour’ – ten onrechte betaalde uit subsidies bedoeld voor de ondersteuning van de Kamerfractie.

Dit blijkt te zijn gegaan om 14.294 euro. Volgens Louis Bontes zal de accountant van het parlement, Deloitte, nooit accepteren dat deze uitgaven worden vergoed uit de subsidie.

Naar nu blijkt had de PVV de afgelopen jaren ook al conflicten met de accountant over twee andere uitgaven. In het ene geval ging het om de betaling aan toenmalig advocaat Bram Moszkowicz, 22.705 euro, voor diens rechtsbijstand in 2012 bij een kort geding van Wilders tegen het Europees noodfonds ESM.

Accountant Deloitte oordeelde dat dit geld niet voor subsidie in aanmerking komt omdat het opereren van de Kamerfractie er niet door verbetert. Ook vond de accountant de factuur van Bram Moszkowicz onvoldoende gespecificeerd.

De PVV verweert zich tegen dit negatieve oordeel van de accountant, waardoor Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg, na raadpleging van het presidium van de Kamer, een oordeel in dit geschil moet vellen.

De PVV haalde vorig jaar al bakzeil in een verschil van mening over 2010. Dit draaide om fractiegelden à 42.615 euro die waren gebruikt voor de raadsverkiezingen dat jaar. De accountant beoordeelde ook deze uitgaven als ‘niet subsidiabel’ en besloot ze, ondanks PVV-protest, voorjaar 2012 in mindering van het fractiebudget te brengen.

Inclusief kleinere posten, zoals vliegtickets van medewerkers naar de Verenigde Staten, blijkt de PVV de afgelopen jaren voor 83.334 euro subsidie oneigenlijk aangewend te hebben.

De PVV krijgt subsidie voor fractieondersteuning, jaarlijks tussen de 1,5 en 2 miljoen euro. Omdat de PVV geen leden heeft komt de partij, als enige in de Tweede Kamer, niet in aanmerking voor aanvullende miljoenensubsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Als de accountant negatief oordeelt, kan een partij besluiten betwiste uitgaven alsnog niet te declareren. De PVV heeft deze mogelijkheid nog inzake Moszkowicz en de Verzetstour. De partij reageert niet op vragen over de zaak.

    • Tom-Jan Meeus
    • Huib Modderkolk