Schorpioengif is goed voor sprinkhaanmuis

None
Foto Science

Door onze redactie wetenschap

Een brandend gevoel dat overgaat in een kloppende pijn. Zo beschrijven slachtoffers de steek van een bastschorpioen. Het gif van deze groep schorpioenen is altijd pijnlijk, en soms dodelijk. Behalve dan voor een klein muisje dat in de woestijnen van Midden-Amerika leeft. Het gif dat normaal gesproken pijnprikkels opwekt, blokkeert bij deze dieren juist de pijn. Dat schreven Amerikaanse wetenschappers vrijdag in Science.

De muis in kwestie is een ‘sprinkhaanmuis’ (Onychomys torridus). Dit zijn felle, vleesetende muisjes die op grote prooien jagen. Sprinkhaanmuizen eten onder andere insecten, hagedissen, amfibieën, andere knaagdieren en hun eigen jongen. En dus schorpioenen.

Om te achterhalen hoe dat kan, injecteerden de onderzoekers schorpioenengif in hun achterpootjes en in die van gewone muizen (Mus musculus). De gewone muizen likten minutenlang aan hun geprikte pootje, terwijl het de sprinkhaanmuizen onverschillig liet.

Bij zoogdieren wordt pijn doorgegeven door twee eiwitkanalen in de pijngevoelige zenuwcellen in de huid. Het ene kanaal, dat Nav1.7 heet, zorgt voor de initiële prikkel, terwijl het andere kanaal, Nav1.8, ervoor zorgt dat de pijn aanhoudt. Het gif van bastschorpioenen prikkelt normaal gesproken Nav1.7, maar de onderzoekers zagen dat bij sprinkhaanmuizen het gif het Nav1.8-kanaal blokkeerde.