Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Rampen

Kamp neemt pas in januari besluit over gaswinning in Groningen

Minister Kamp van Economische Zaken neemt pas in januari een besluit over de toekomst van de gaswinning in Groningen. Het was de bedoeling om in december al tot een besluit te komen, maar de minister heeft “iets meer tijd” nodig, zo schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Een inwoner van het dorpje Doodstil steek zijn vinger in een scheur veroorzaakt door een aardbeving.
Een inwoner van het dorpje Doodstil steek zijn vinger in een scheur veroorzaakt door een aardbeving. Foto ANP / Catrinus van der Veen

Minister Kamp van Economische Zaken neemt pas in januari een besluit over de toekomst van de gaswinning in Groningen. Het was de bedoeling om in december al tot een besluit te komen, maar de minister heeft “iets meer tijd” nodig, zo schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgende maand worden de elf onderzoeken afgerond naar de gaswinning, waartoe Kamp opdracht had gegeven. Op basis van die onderzoeken stelt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een zogeheten winningsplan op hoe men denkt de komende jaren gas te gaan winnen. Ook zal dit plan een voorstel bevatten hoe om te gaan met de gevolgen van de gaswinning zoals aardbevingen.

Dat plan wordt vervolgens weer beoordeeld door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) op de gevolgen voor de omgeving en eventuele schade die kan optreden. Kamp krijgt die adviezen half december en zou aanvankelijk ook die maand het definitieve oordeel vellen. Maar de minister schrijft nu dat hij voor een goede afweging van de belangen en resultaten meer tijd behoeft.

Veel onrust over toegenomen aardbevingen

In de brief aan de Kamer zegt Kamp zich er “terdege van bewust” te zijn “dat de ernst van de problematiek om een spoedig besluit vraagt, om de bewoners in het gebied waarin aardbevingen voorkomen, zo snel mogelijk meer duidelijkheid te verschaffen over de toekomstige risico’s en de te nemen maatregelen”.

Er is veel onrust over de gaswinning omdat het aantal aardbevingen in Groningen toeneemt. Uit onderzoek zou onlangs gebleken zijn dat elk jaar het aantal aardbevingen met 16 procent groeit ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde bevingen. Dat aantal verdubbelt elke 4,7 jaar en vertienvoudigt elke 15,5 jaar.

Het aantal aardbevingen in het Groninger gasveld bereikt dit jaar een nieuw record. De afgelopen negen maanden zijn er 30 procent meer aardbevingen geweest dan in dezelfde periode vorig jaar.

Uit onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het KNMI bleek eerder al dat het aantal bevingen samenhangt met de hoeveelheid gas die uit de grond wordt gehaald. Ook blijkt dat aardbevingen in de toekomst zwaarder kunnen worden.