Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Wurgcontracten Macht van zorgverzekeraars is sterk gegroeid

Foto ANP

Hoe kunnen nu tegelijkertijd de zorguitgaven stijgen maar de maandelijkse zorgpremies dalen? Simpel gezegd: omdat alles buiten die zorgpremie zich in het nadeel van de verzekerden ontwikkelt. Het eigen risico is hoger geworden. Dat geldt eveneens voor de eigen bijdrages in de langdurige zorg. De zorgpremies die de werkgever inhoudt stijgen en de inkomenssteun daalt via versobering van zorgtoeslagen en van de fiscale compensaties voor chronisch zieken.

De macht van zorgverzekeraars is de laatste jaren sterk toegenomen. Dat is ook de bedoeling, zei toezichthouder Theo Langejan van de Nederlandse Zorgautoriteit onlangs. De politiek heeft er al in 2006 voor gekozen dat zorgverzekeraars namens de verzekerden zo goed mogelijk zorg inkopen bij ziekenhuizen, artsen, apothekers en bijvoorbeeld fysiotherapeuten. Die onderhandelingen waren de eerste jaren gezellige bijeenkomsten, want als de kosten uit de hand liepen was dat vooral een probleem voor de minister.

Maar die financiële risico’s verhuizen razendsnel naar de verzekeraars, waardoor zij zich anders opstellen. Dat begint zichtbaar te worden. De klachten over het gedrag van zorgverzekeraars neemt toe. Zij bereiken grote inkoopvoordelen bij apothekers, fysiotherapeuten en bijvoorbeeld logopedisten. Dat is winst voor de samenleving uit het oogpunt van kostenbesparing. Maar de bewuste beroepsgroepen worden geconfronteerd met wurgcontracten en zien hun inkomens kelderen. Zij hebben weinig andere keuze dan te tekenen bij het kruisje, want zonder contract met de grote verzekeraars kunnen zulke hulpverleners hun praktijk wel sluiten. Het is nog onduidelijk waar de grenzen liggen. De machtsverhoudingen zijn zo uit evenwicht dat misbruik op de loer ligt.