Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

Politiek

Spionnen betrapt

Een van de gouden regels in de spionagebranche is van oudsher: voorkom dat je betrapt wordt. Sinds de eerste onthullingen van klokkenluider Edward Snowden, in juni van dit jaar, is de NSA in de hele wereld een symbool geworden voor de ongebreidelde Amerikaanse verzameldrift van telefoon- en internetgegevens.

Door het nieuws dat de NSA een van de mobiele telefoons van bondskanselier Merkel mogelijk jarenlang heeft afgeluisterd, is het politieke gewicht van het schandaal deze week aanzienlijk toegenomen. In Duitsland is een storm van verontwaardiging opgestoken. Merkel heeft zich bij president Obama beklaagd, en van hem de verzekering geëist dat er een eind wordt gemaakt aan deze praktijk, die ze „volledig onacceptabel” noemde. De bondskanselier zei dat de Amerikanen hierdoor „ een vertrouwensbreuk” hebben veroorzaakt – een pijnlijke vaststelling, die overigens niet alleen van toepassing is op Duitsland, maar ook op Brazilië en Mexico, waar eveneens regeringsleiders zijn afgeluisterd. De Franse president Hollande heeft bij Obama zijn beklag gedaan over de 70 miljoen Franse telefoontjes die in een maand getapt blijken te zijn.

Dat landen elkaar bespioneren hoeft niemand te verbazen, zeker staatshoofden en regeringsleiders niet. Zij zouden er allang rekening mee moeten houden dat hun communicatie kan worden afgeluisterd, door Amerikaanse, maar ook door andere inlichtingendiensten. En de mogelijkheden die nieuwe technologieën bieden bij het verzamelen van informatie, worden ook intensief benut door veiligheidsdiensten van landen die nu op hun achterste benen staan.

Maar de Amerikanen zijn duidelijk te ver gegaan. Dat „een van de naaste medewerkers van Angela Merkel”, zoals een Duitse krant haar mobieltje treffend omschreef, „nu ontmaskerd is als agent van Amerika” is een belediging en een vernedering tegelijk. Hierdoor is grote schade toegebracht aan de betrekkingen tussen Amerika en een van zijn belangrijkste bondgenoten in Europa. En meer in het algemeen is de trans-Atlantische band door deze kwestie beschadigd, zoals donderdag en vrijdag bleek op de Europese top in Brussel.

De Europese leiders hebben er goed aan gedaan niet het idee uit het Europees Parlement over te nemen om de besprekingen over een trans-Atlantisch handelsakkoord op te schorten. Het is zowel een Europees als een Amerikaans belang dat zo’n akkoord er komt. Maar het is wel een groot probleem om onderhandelingen in te gaan als je moet vrezen dat de tegenpartij al op de hoogte is van de voorbesprekingen die je in eigen kring hebt gevoerd.

Het is van groot belang dat het geschonden vertrouwen wordt hersteld. Maar daarvoor zijn sussende woorden en beloftes van beterschap niet genoeg.