Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Leid alle leraren op om leerlingen te begeleiden die extra zorg behoeven

Het is alarmerend om te lezen (NRC, 21 okt.) dat 60 procent van de schoolleiders aangeeft dat invoering van passend onderwijs voor zorgleerlingen per 1 augustus 2014 ze niet gaat lukken, maar het verbaast me niet. Al decennia schiet de expertise om deze leerlingen te begeleiden in de praktijk tekort, alle goede bedoelingen, en bijspijkercursussen ten spijt. Zoals CNV onderwijs-voorzitter Helen van den Berg terecht opmerkt, hebben veel scholen de afgelopen jaren veel ondersteunend personeel wegbezuinigd, zoals intern begeleiders en remedial teachers „terwijl je hen juist keihard nodig hebt als passend onderwijs wordt ingevoerd”. Maar zolang deze intern begeleiders en remedial teachers onvoldoende zijn opgeleid, zal de hulp aan de zorgleerlingen onvoldoende blijven. In de 45 jaar die ik heb gewerkt in het onderwijs, waarvan de laatste 20 jaar ook als gediplomeerd intern begeleider en remedial teacher, heb ik ervaren dat deze begeleider te pas en te onpas als vliegende keep wordt ingezet en daardoor zelden een handelingsplan consistent kan uitvoeren. De dupe is de leerling die extra begeleiding nodig heeft. Moeten niet alle leraren opgeleid zijn voor alle voorkomende extra zorg voor hun leerlingen? Dat daarbij ook allerlei ondersteunende faciliteiten nodig zijn om goed onderwijs mogelijk te maken is logisch. Pas als schoolleiders niet alleen beschikken over theoretische kennis, maar ook over kennis van de weerbarstige praktijk, dan pas blijft passend onderwijs aan alle extra begeleiding behoevende leerlingen niet langer een utopie.

Monica Chorus