Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Mist Cijfers over de zorguitgaven zijn laat beschikbaar en onduidelijk

Foto Sake Elzinga

Een hardnekkig probleem is het beperkte inzicht in de kosten. Ziekenhuizen kunnen soms pas na een jaar of langer een medische behandeling declareren omdat tussentijdse afrekening niet mogelijk is. De definitie die verzekeraars en ziekenhuizen van kosten en omzet hanteren is verschillend waardoor de cijfers niet aansluiten. Dit leidt tot grote vertraging in de cijfers, veel correcties die vaak nog jaren teruggaan en soms tot elkaar tegensprekende data.

Ook op het ministerie en in de Tweede Kamer zijn cijfers over zorguitgaven niet eenduidig. De Algemene Rekenkamer noemde dat twee jaar geleden een „onwenselijke situatie” die „afbreuk doet aan de informatiepositie van de Tweede Kamer”. Het was in november 2011 een van de belangrijkste verklaringen voor de telkens tegenvallende zorguitgaven.

De minister erkende die problematiek en schreef: „Het rechtstreeks beheersen van de zorguitgaven is (...) niet mogelijk binnen het huidige verzekeringsstelsel.” Maar de laatste jaren is daar verandering in gekomen. Schippers is weer budgetten gaan hanteren. Met de sector spreekt zij jaarlijks af hoeveel de uitgaven mogen groeien, en als die afspraken worden geschonden kan de minister ingrijpen. Hoe, dat is volgens de Rekenkamer onduidelijk.

Hoe er verder vooruitgang is geboekt met het zicht op de uitgaven zal later deze week blijken. Dan publiceert de Algemene Rekenkamer een nieuw onderzoek naar uitgavenbeheersing in de zorg.