Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

De prof publiceert alleen, schrijft niet

Aan de universiteit is goed schrijven een leuk extraatje, geen voorwaarde. Floor Rusman pleit voor een verplicht bachelorvak over schrijven.

‘Hij schrijft zowel over ingewikkelde als over simpele zaken in glasheldere en lenige taal, waar het plezier in het schrijven vanaf vonkt”, schreef de jury van de PC Hooftprijs in 2007 over Abram de Swaan. De hoogleraar sociologie kreeg de prijs omdat hij „niet alleen de sociologie [had] verrijkt, maar ook de Nederlandse essayistiek”.

Deze zinnen bleven in mijn hoofd hangen. Ik las ze tijdens mijn opleiding Geschiedenis aan de UvA, waar ik had gehoopt goed te leren schrijven. Helaas: voor schrijven was in de opleiding weinig aandacht. Slechts een enkele docent gaf commentaar op stijl en zinsbouw; de meerderheid liet kromme zinnen en versleten formuleringen gewoon staan.

Dit komt ten eerste doordat docenten vaak te weinig tijd hebben om uitgebreide feedback te geven op schrijfopdrachten. Toen ik eens een docent mailde met de vraag waarom mijn essay het raadselachtige cijfer 7,13 had gekregen, mailde ze terug dat alleen al het nakijken haar overwerk had bezorgd en dat ze haar beoordeling onmogelijk kon toelichten.

De tweede reden is simpelweg dat schrijven aan de universiteit minder belangrijk wordt gevonden dan onderzoek doen. Net als goed lesgeven is goed schrijven een leuk extraatje, geen voorwaarde voor een carrière in de wetenschap.

Schrijven wordt gezien als bijvak, iets wat je kunt kiezen als je er per se behoefte aan hebt. Toen ik eens bij een voordracht suggereerde dat schrijven niet alleen draait om het overbrengen van informatie, maar ook om het ‘grijpen’ van de lezer door bijvoorbeeld anekdotes en mooie beeldspraak, was het lokaal te klein. Mooi schrijven is iets voor anderen, wetenschappers hebben belangrijker zaken aan hun hoofd. Ik moest denken aan essayist Michaël Zeeman, die kort daarvoor naar aanleiding van De Swaans P.C. Hooftprijs in de Volkskrant schreef: „Niets is in Nederland, in de literatuur zowel als in de wetenschap, zo verdacht als een fraaie stijl. Want, zo redeneert het poldervolk, stijl verbloemt de inhoud niet alleen, stijl zou best eens die inhoud kunnen wegmoffelen. Wie op zijn stijl let, heeft misschien niet zoveel te zeggen”.

Het secundaire belang van schrijven op de universiteit is niet alleen jammer voor studenten. Het is een probleem dat ons allemaal aangaat.

Het leidt er om te beginnen toe dat maar weinig wetenschappers zich mengen in het publieke debat. Dat komt niet doordat ze geen interessante, urgente dingen te vertellen hebben, maar doordat ze nooit hebben geleerd een tekst te schrijven voor een publiek groter dan pakweg honderd mensen. Daardoor staan de blogs en opiniepagina’s vol met stukken van matig geïnformeerde ‘publicisten’ en ‘tekstschrijvers’, terwijl de échte deskundigen alleen publiceren in vaktijdschriften.

En niet alleen voor wetenschappers zou schrijven van belang moeten zijn. Ook studenten die later in journalistiek, politiek, ambtenarij of bedrijfsleven belanden, hebben baat bij een goede opleiding op dit punt. Veel overheidsrapporten en bedrijfsbrochures zijn in afschuwelijke taal opgesteld. Wat een verademing zou het zijn als in deze sectoren afgestudeerden zouden belanden die ten minste begrijpelijk en misschien zelfs goed konden schrijven!

Wat zou er moeten veranderen? Allereerst pleit ik voor een verplicht bachelorvak over schrijven, liefst aan het begin van de opleiding. Het vak ‘Academisch schrijven’ aan het begin van mijn studie ging niet over stijl, alleen over de juiste opbouw van een werkstuk. Ook zouden docenten meer tijd moeten krijgen om feedback te geven. Van alleen een cijfer leert een student niets.

Goed kunnen schrijven is geen leuk extraatje, het is essentieel voor wie wil dat zijn teksten gelezen worden. Dat zou moeten gelden voor iedereen die informatie wil overbrengen. In de woorden van Michaël Zeeman: „Opschrijven is inpakken, het onderwerp en de lezer beide”.