Waterlandse watervogels

None

Ze zijn er nog: Amsterdammers die niet weten hoe dichtbij Waterland is; een prachtig waterrijk gebied ten noorden van de stad. Voor vogelliefhebbers een paradijs: zo ziet de Gouwzee bij Monnickendam nu bijvoorbeeld weer zwart-wit van de meerkoeten en zwanen die daar ruien en rusten na alle drukte van het broedseizoen. Veel krooneenden, smienten, en grote groepen vreemde vogels uit verre oorden, zoals tafeleenden, kuifeenden en brilduikers. Zondag organiseert IVN Waterland hier een excursie. Zondag 27 oktober, 10.30 uur, Hemmeland (Monnickendam), verzamelen op parkeerplaats P1. Aanmelden via secretaris.ivn.w@gmail.com of www.ivn.nl/waterland.