PvdA schrapt kandidatuur Judith Merkies voor leiding eurofractie

Europarlementariër Judith Merkies is ongeschikt bevonden als kandidaat-lijsttrekker voor de PvdA.
Europarlementariër Judith Merkies is ongeschikt bevonden als kandidaat-lijsttrekker voor de PvdA. Foto ANP / Koen Suyk

Judith Merkies mag zich niet kandidaat stellen als lijsttrekker voor de PvdA bij de Europese verkiezingen.

Het partijbestuur wil de huidige PvdA-Europarlementariër niet toelaten tot de ledenraadpleging voor het lijsttrekkerschap, zo laat de partij vandaag weten.

‘Samenwerking was bijzonder stroef’

Volgens partijvoorzitter Hans Spekman heeft de adviescommissie onder leiding van Job Cohen geconcludeerd dat Merkies “op het gebied van samenwerking” niet voldoet aan de profielschets. Op de site van de PvdA legt hij uit:

“Het partijbestuur hecht eraan haar waardering uit te spreken voor het inhoudelijk goede werk dat Judith en haar collega’s de afgelopen jaren voor onze partij hebben verricht. De adviescommissie kandidaatstelling benadrukt in haar advies aan het partijbestuur echter de problematische samenwerking in de delegatie, oordeelde hard over de rol die Judith hierin heeft gespeeld en wees het partijbestuur op de daarmee gepaard gaande risico’s. Ondanks eerdere intensieve bemiddeling onder leiding van Klaas de Vries en andere partijgenoten is de samenwerking onderling de afgelopen jaren bijzonder stroef geweest. Daar hebben de delegatieleden, de medewerkers en de partij allen onder geleden. Het partijbestuur deelde hier het advies van de adviescommissie.”

Merkies in opspraak wegens vergoeding

Merkies laat tegenover persdienst Novum weten dit besluit zeer te betreuren:

“Mij is duidelijk geworden dat hierachter de uitdrukkelijke wens schuilgaat om schoon schip te maken en te komen met een geheel nieuwe delegatie.”

Merkies kwam eerder deze week in opspraak omdat ze 84.000 euro te veel aan vergoedingen had gekregen voor haar parlementaire werk in Brussel. Spekman schrijft dat deze kwestie wel een rol heeft gespeeld. Het te veel ontvangen bedrag is weliswaar netjes terugbetaald, maar dat heeft wel eerst vier jaar geduurd.

“Het partijbestuur rekent het Judith aan hoe zij is omgegaan met afspraken waarvoor zij heeft getekend en die de partij van belang vindt.”

Wel toegelaten kandidaten zijn lobbyisten Robbert Baruch en Zita Schellekens, medewerker van de PvdA in het Europarlement Bernard Naron en voormalig Tweede Kamerlid Paul Tang.