Minder banen weg bij Defensie - ‘nog altijd armzalige krijgsmacht’

Minder gedwongen ontslagen bij Defensie. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Bij het ministerie van Defensie worden 1400 minder banen geschrapt dan was gepland. In het begrotingsakkoord is afgesproken dat Defensie er vanaf 2015 structureel 115 miljoen euro op vooruit gaat. Dat maakte Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag bekend.

De precieze gevolgen voor het personeelsbestand zijn nog onbekend, maar de verwachting is dat er minder medewerkers uit moeten dan de eerder genoemde 700 tot 900.

Door het extra geld wordt het bevoorradingsschip Karel Doorman niet verkocht en blijven de Johan Willem Frisokazerne in Assen en het 45 Pantserinfanteriebataljon behouden.

Defensiebond: armzalige krijgsmacht

De grootste vakbond voor defensiepersoneel VBM noemt het extra geld een doekje voor het bloeden. Wat overblijft is een armzalige krijgsmacht, stelt de bond vandaag in een reactie.

VBM is weinig enthousiast en spreekt echter van ‘minimale stappen in het ongedaan maken van de sterfhuisconstructie’. De bond wijst erop dat nog altijd tweeduizend defensiemedewerkers worden ontslagen als gevolg van alle bezuinigingsmaatregelen sinds 2011. Ook kunnen de militairen ‘fluiten’ naar een volledige compensatie van de inkomstendaling als gevolg van het nieuwe loonstrookje.

‘Behoud bataljon ten koste van slagkracht’

Bovendien gaat het behoud van het pantserinfanteriebataljon ten koste van een groot deel van de slagkracht van de landmacht, stelt de bond. En de Karel Doorman gaat in de eerste plaats een ander bevoorradingsschip vervangen.

“Dat vormt geen reële bijdrage aan de slagkracht van wat je intussen toch wel een armzalige krijgsmacht kunt noemen.”

    • Marije Willems