Huisarts overschreed dosis morfine ruim - familie woedend op inspectie

De huisarts uit Tuitjenhorn die zelfmoord pleegde nadat hij op non-actief was gesteld na de dood van een terminaal zieke patiënt, heeft die patiënt honderd keer de reguliere dosis morfine gegeven. Dat blijkt uit informatie die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vrijgegeven. De familie van de huisarts is woedend dat IGZ deze informatie vandaag vrijgeeft.

Foto ANP / Koen Suyk

De huisarts uit Tuitjenhorn die zelfmoord pleegde nadat hij op non-actief was gesteld na de dood van een terminaal zieke patiënt, heeft die patiënt honderd keer de reguliere dosis morfine gegeven. Dat blijkt volgens persbureau Novum uit informatie die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vrijgegeven. IGZ vindt dat de huisarts “in ernstige mate tekort is geschoten”.

De 59-jarige kankerpatiënt kreeg duizend milligram morfine ingespoten. Ook kreeg de patiënt ruim twintig keer de normale dosis van het slaapmiddel dormicum toegediend. De terminaal zieke man uit Schagen overleed ongeveer een halfuur later, staat in de vrijgegeven brief van 2 oktober, die IGZ aan de huisarts stuurde.

Huisarts lichtte patiënt, echtgenote en thuiszorgmedewerker niet in

De patiënt had in juni een euthanasieverklaring ondertekend, maar gaf in augustus, toen hij thuiskwam om te sterven, aan dat hij de voorkeur gaf aan palliatieve sedatie. De huisarts had de patiënt op de dag dat die stierf volgens de echtgenote van de man zo’n vijf weken niet gezien, mede door zijn vakantie.

De patiënt, die tot stikkens toe benauwd zou zijn geweest, gaf toen aan dat hij pijn had en vroeg de huisarts hem te helpen. De huisarts heeft vervolgens, omdat hij de situatie niet meer humaan vond en de situatie van de patiënt als ondraaglijk en uitzichtloos inschatte, besloten de man een bovenmatige hoeveelheid morfine en dormicum toe te dienen.

Hij nam dat besluit echter zonder onder meer een goed lichamelijk onderzoek te verrichten en gaf geen uitleg aan de patiënt, zijn echtgenote of de aanwezige thuiszorgmedewerker van wat hij toe wilde dienen. De huisarts zou bovendien hebben gelogen door tegen een aanwezige medewerker van de thuiszorg te zeggen dat hij de middelen verdund had, om de hoge dosering op dat moment niet verder te hoeven bespreken. Nadat de man was overleden gaf de huisarts een verklaring van natuurlijk overlijden af.

Rapport bij uitzondering openbaar gemaakt

De inspectie maakt het rapport bij uitzondering openbaar om “meer duidelijkheid te geven hoe zij [de inspectie, red.] dit deel van haar toezicht op de terminale zorgverlening aan de betrokken patiënt heeft uitgevoerd”:

“Daarmee hoopt zij een bijdrage te leveren aan het vertrouwen dat patiënten en zorgverleners kunnen hebben in goede terminale zorg en de zorgvuldige beoordeling daarvan.”

Het OM gaf gisteren wel aan het eigen dossier over het strafrechtelijk onderzoek naar de arts niet vrij te zullen geven. Justitie vond het belangrijker de ‘persoonlijke levenssfeer’ van de betrokkenen te eerbiedigen.

Update 21.00 uur: De nabestaanden van de huisarts vinden dat ze door de openbaarmaking van IGZ buitenspel zijn gezet. Ze blijven van mening dat de schorsing onterecht was. In een verklaring zeggen ze vanavond dat de IGZ de privacy van de arts en de patiënt “nodeloos” heeft geschonden door het dossier openbaar te maken. Het enige doel was het vermeende gelijk van handelen van de IGZ aan te tonen, schrijven ze.

Verder geven ze aan de IGZ te hebben gevraagd niet alleen het bevel aan de huisarts, maar ook zijn verweer daartegen openbaar te maken. De inspectie zou dit hebben geweigerd. Daarom hebben de nabestaanden op hun beurt dat verweer nu openbaar gemaakt. Uit het verweer blijkt dat de huisarts inzag dat hij onverstandig heeft gehandeld. Verder zou de huisarts tot drie keer toe hebben geprobeerd met zijn coassistent, die de zaak aan het rollen bracht, te praten. De coassistent weigerde echter met hem in gesprek te gaan.

IGZ beweert juist in het eigen persbericht bij het document dat de direct betrokkenen bij de inspectie hebben aangegeven “geen juridische stappen tegen de openbaarmaking te nemen”.

IGZ stelde de man op non-actief

De 58-jarige huisarts uit het dorp in Noord-Holland pleegde begin oktober zelfmoord. Toen bleek al dat tegen de man een justitieel onderzoek liep wegens levensbeëindiging van de terminaal zieke patiënt, half augustus. De huisarts had daarbij mogelijk niet juist gehandeld.

Een co-assistente van het AMC (het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam) die bij het overlijden van de patiënt aanwezig was, meldde het voorval aan het ziekenhuis, dat vervolgens IGZ inlichtte - zonder de huisarts op de hoogte te stellen. Er werd een justitieel onderzoek naar hem gestart en IGZ stelde de man op non-actief.

Eerder deze week kwam al naar buiten dat de huisarts de terminale kankerpatiënt inderdaad tegen alle regels in zeer hoge doseringen morfine en dormicum zou hebben toegediend.

    • Anouk van Kampen