Daan Heerma van Voss (27)

None

Verwierf onder meer faam met het laatste interview met Hella Haasse voor De Groene. Werd, met zijn jongere broertje Thomas, door A.F.Th. van der Heijden genoemd als een van diens favoriete jonge schrijvers, maar oogstte met zijn laatste, persoonlijke roman De vergeting minder lof dan gehoopt.

Verkocht 4.000 exemplaren van De vergeting.